act logo

אירועים ועדכונים

עמדת אקט ביחס לתזכיר חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

פורסם בתאריך 10.07.2024

❱ שתפו:     

חברי.ות שלום,

לחצו כאן לעיון בהתנגדות איגוד אקט לכוונת משרד התקשורת להאריך בשנה נוספת את הפטור מחובת השקעה בהפקות מקור לערוצי טלוויזיה שונים.

 

 

עמדת אקט ביחס לתזכיר חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו