act logo

אירועים ועדכונים

יום עבודה של 11 שעות בהפקות דוקו והפקות חד יומיות

פורסם בתאריך 04.01.2024

❱ שתפו:     

האיגוד העביר מכתב לחברות הפקה בתחום הדוקו והחד יומי,

לגבי יום עבודה של 11 שעות.

לעיון במסמך

יום עבודה של 11 שעות בהפקות דוקו והפקות חד יומיות