act logo

אירועים ועדכונים

עדכון תעריפי אקט החל מתאריך 1.1.2024

פורסם בתאריך 01.01.2024

❱ שתפו:     

מכתב על עדכון תעריפי אקט החל מתאריך 1.1.2024 בהתאם להסכם אקט ואיגוד המפיקים, הועבר לגופי השידור, קרנות הקולנוע, הערוצים וספקי התכנים בתעשיית הקולנוע והטלויזיה.

לעיון במסמך לחצו כאן

עדכון תעריפי אקט החל מתאריך 1.1.2024