act logo

אירועים ועדכונים

חידוש הצגות בתיאטרון בית לסין

פורסם בתאריך 13.11.2023

❱ שתפו:     

ימים קשים עוברים על כולנו, ובתוך המציאות המורכבת נעשים מאמצים לחזור לפעילות ולמעגל העשייה.

החל מהשבוע הבא יחודשו הצגות בבית לסין, ככל שהמצב יאפשר.

להנחות ופרטים נוספים >>> https://did.li/AvU5q