act logo

אירועים ועדכונים

פנייה למנהל קרן פיצויים ומס רכוש

פורסם בתאריך 09.11.2023

❱ שתפו:     

חברים וחברות שלום,

פנינו למנהל קרן פיצויים ומס רכוש בדרישה לתיקון לאקונות בעניין עוסקים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה – הצעת חוק התו כנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד 2023

לחצו כאן לעיון במכתב

פנייה למנהל קרן פיצויים ומס רכוש