act logo

אירועים ועדכונים

היערכות לקראת עבודה במהלך חודשי הקיץ

פורסם בתאריך 21.06.2023

❱ שתפו:     

🎶 לכבוד הקיץ שהגיע 🎶

חברות וחברים יקרים,

העבודה בקיץ קשה ומאתגרת במיוחד, ומחייבת היערכות והקפדה על תנאי עבודה מותאמים.

חשוב לנו שתדעו שפנינו למפיקים ולמפיקים בפועל בקריאה לנקוט בצעדים בסיסיים להבטיח שהעבודה בקיץ תהיה בטוחה ומוצלחת.

גם לכם ולכן יש אחריות לעבוד בצורה בטוחה ונכונה, ולשמור על יתר הצוות וכמובן על עצמכם ועצמכן 🧡

לעיון במכתב בנושא תנאי העבודה בקיץ