act logo

אירועים ועדכונים

קול קורא למיזם קצר על הדרך – תנועה

פורסם בתאריך 09.01.2023

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי והפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים

מזמין יוצרות ויוצרי קולנוע, בוגרי בתי הספר או עצמאיות ועצמאים, להגיש הצעות להפקת סרטים עלילתיים קצרים באורך של עד 15 דקות.

הנושא לשנת 2023 הוא תנועה

מועד הגשת הצעות: 08.01.2023 – 08.02.2023

*הגשות יתקבלו עד השעה 12:00, ההגשה אינה מיועדת לסרטי גמר

למידע נוסף, לכללים ונהלים, ולהגשת ההצעות באתר קרן גשר: קצר על הדרך

מצורפים מסמך הקול הקורא ומסמך הכללים והנהלים

*** שימו לב שכל יוצר/ת יכול/ה להגיש אך ורק למסלול קצרים אחד: או למסלול פיתוח או להפקה או לקצר על הדרך או להשלמה. הגשות כפולות ייפסלו.