act logo

אירועים ועדכונים

נפתחה ההצבעה לפרסי האקדמיה לסדרות ילדים ונוער!

פורסם בתאריך 17.11.2022
נפתחה ההצבעה לפרסי האקדמיה לסדרות ילדים ונוער!
ההצבעה תהיה פתוחה עד יום ראשון הקרוב בשעה 13:00.
הצביעו והשפיעו על מי יהיו חמשת המועמדים הסופיים בכל קטגוריה. הזכאים להצביע קיבלו לינק להצבעה בסמס ובמייל.
בהזדמנות זו נעודד את כל חברי אקט להירשם כחברי האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה ולהשפיע על הזוכים בפרסים השונים ועל קידום התעשייה!
ההרשמה כאן בלינק:
והיא פתוחה בפני כל חברי האיגוד על פי הקריטריונים שנקבעו בנהלים.