act logo

אירועים ועדכונים

הפקות מאושרות

פורסם בתאריך 14.11.2022
  • פינק ליידי של חברת 'תותים'.
  • אבודים בשטחים של חברת 'דרומה הפקות' (טריפוד).
  • בעלת החלומות עונה 2 של חברת 'סלוצקי'.
  • 4-20 של חברת 'ענני תקשורת' (שמיים).
  • האויב שבפנים (Leak) של חברת 'שנהר הפקות'
  • לעוף על אנה של חברת 'יואב גרוס'.