act logo

אירועים ועדכונים

החלטות האסיפה הכללית

פורסם בתאריך 28.07.2022

באסיפה הכללית השנתית של אקט שהתקיימה ב-22.7.2022, נבחר ברוב קולות התאורן גלי רשף לתפקיד יו"ר אקט החדש.
בועד המנהל נבחרו נציגים חדשים לחלק מן המחלקות:
את מחלקת איפור נבחרה לייצג אודיה אייזנמן

את מחלקת מצלמה נבחר לייצג אור ויינר

את מחלקת צילום נבחר לייצג עמוס רפאלי

את שני המקומות שהתפנו בוועדת הביקורת של העמותה, ימלאו גיל אזרחי ועדין וינר. אורן רביב ממשיך בתפקידו כנציג נוסף בוועדת הביקורת.

באסיפה כמובן אושרו גם דוחותיה הכספיים והמילוליים של העמותה של שנת 2021.

אנחנו מודים מאד ליו"ר היוצא, אבירם לוי, ולחברי הוועד המנהל היוצאים – ארבל רום, רועי אזאגי ומילי רנדלר, על שהשקיעו בהתנדבות ממיטב זמנם ומרצם בתפקיד המורכב הזה ועשו רבות למען קידום חברות וחברי המחלקות שלהם ותנאי העבודה שלהם.