act logo

אירועים ועדכונים

ברכות לכל חברות וחברי האיגודים המועמדים לפרסי הטלוויזיה

פורסם בתאריך 14.03.2023

ברכות לכל חברות וחברי האיגודים המועמדים לפרסי הטלוויזיה.

לחצו כאן לראות את כל המועמדים ולהרעיש ברעשנים בשבילם 🤡🎏