act logo

אירועים ועדכונים

ביטול צו הביטוח הלאומי החל מה-1.8.2022

פורסם בתאריך 28.07.2022

לאחר כשנתיים של סיוע כלכלי חשוב ביותר, לצד קשיים בירוקרטיים המכבידים תזרימית – אושרה יציאתנו מצו הביטוח הלאומי המאפשר קבלת דמי אבטלה.

החוק פורסם ברשומות ועל כן הגבייה הכפולה של דמי הביטוח תסתיים החל מה-1.8.2022.
אם אתם חתומים על הסכם שעונה על הצו ורובו באוגוסט, על ימי העבודה ביולי עדיין יש לנכות דמי ביטוח. המועד הקובע לגביית דמי ביטוח הוא תאריך ימי העבודה שבוצעו ולא מועד הגשת החשבונית או התשלום.

הובהר לפרוטוקול כי מי שצבר תקופת אכשרה, היא תישמר לו והוא יוכל לתבוע לדמי אבטלה גם לאחר תאריך זה, במידה ועונה על התנאים. כלומר אם גם לאחר ביטול הצו תעמדו בתנאים הנדרשים (12 חודשי אכשרה לא רצופים, כולל שנת 2021 שבה לא ניכו לכם ביטוח לאומי, מתוך 18 החודשים שקדמו ליום הרישום בלשכת התעסוקה) – תוכלו לתבוע לדמי אבטלה.

אנו מודים לכל השותפים הרבים לתהליך בכנסת ובממשלה, הנוכחית והקודמות, שהכירו בנו כעובדים למרות ששכרנו משולם בחשבוניות, וסייעו לחברי האיגוד בתקופה מורכבת כלכלית באמצעות אישור זכאותנו לדמי אבטלה.

במיוחד נבקש להודות למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי היוצא, מר מאיר שפיגלר, שנלחם עבורנו בשן ועין לאשר פתרון לבעיית הגבייה הכפולה שנוצרה בשל מעמדנו הייחודי, הגם שבשל התנגדותו העזה של האוצר – פתרון זה לא התקבל למרות מאמצינו הרבים. על כן, נאלצנו לבקש להסירנו מצו סיווג מבוטחים ולוותר על הזכות הנפלאה הזו, בשל הקשיים הבלתי מובטלים שעוררה לצד יתרונותיה.

בנוסף, אנו מאד מודים לשר הרווחה מאיר כהן וליו"ר וועדת העבודה והרווחה אפרת רייטן, שניסו גם הם לאורך הדרך לסייע מול משרד האוצר בקידום הפתרון ומהתברר כי לא יקודם – עשו ככל שביכולתם לסייע לנו לצאת מן הצו במהירות האפשרית. אנו מקווים להמשיך לעבוד גם בכנסת הבאה מול ח"כ רייטן, אשר החלה בתהליך חשוב מאין כמותו לקראת הסדרת מעמדם ומתן זכויות שוות לעובדים שבשל מתכונת העסקתם, נופלים בין הכסאות. אנו סמוכים ובטוחים כי בעזרת שותפינו הנפלאים בכנסת ובממשלה, נוכל לקבל שוב את הזכות החשובה מאין כמוה הזו בעתיד.