act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

תנאים פיזיים באתר הצילומים – פרסומות ופרומואים

המפיק יעמיד לרשת הצוות משקה חם בחורף (תה,קפה) ללא הגבלה, ובקיץ – מי שתייה
נקיים ו/או משקאות קלים/קרים ללא הגבלה. השתייה תסופק ע"י המפיק גם בפעילות ביום
וגם בפעילות בלילה

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il