act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

שעות לילה – פרסומות ופרומואים

שעות לילה

עבודת לילה הינה עבודה לאחר השעה 24:00 (חצות הלילה).

במקרה בו עברה השעה האמורה ביום הצילום תחושב תוספת של 20% על שכר הבסיס המוסכם עם איש הצוות ליום הצילום.
כלומר במידה והשכר היומי הינו 1,000 ש"ח , תוספת 20% תהיה 200 ש"ח

במחשבון הפרסומות יש לסמן את הספרה 1 בעמודה של תוספת לילה
והמחשבון כבר יחשב אוטומטית את התוספת על פי השכר היומי שהוזן.

עבודת לילה במוצ״ש

התשלום על עבודת לילה במוצ״ש, הוא שכר של יום עבודה כפול

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il