act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

ציוד – פרסומות ופרומואים

איש הצוות מתחייב לשמור על הציוד שהועמד לרשותו.

רשימת ציוד

איש הצוות יגיש רשימת ציוד צילום, חשמל וגריפ מוסכמת לפני תחילת הצילומים לצורך הכנת תקציב להפקה,
ובתנאי שהמפיק ייתן את מירב המידע לצורך הכנת הרשימה האמורה.

החזרת ציוד

איש הצוות מתחייב להחזיר את כל הציוד שהיה ברשותו בזמן ההפקה בשלמותו למחסנים מהם הוא נלקח,

איש הצוות מתחייב לשתף פעולה כאשר המפיק מבצע פעולה לצורך איתור ציוד שנעלם.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il