act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

פרה פרודקשן – פרסומות ופרומואים

איש הצוות ישתתף בסיורים לפני תחילת הצילומים, כנדרש ובתאום מראש.

סיורים יערכו במידת האפשר, בימים פנויים של אנשי הצוות הרלוונטיים וזאת תוך תיאום מראש.

סיורים והכנות עד 6 שעות

על עבודה בסיורים, איסופים, הכנות ופרוק ציוד, אשר תימשך עד 6 שעות ברוטו (כולל ארוחה) ישולם לצוות 50% משכר העבודה היומי.

סיורים והכנות מ6 שעות ומעלה

על עבודה מעבר ל- 6 שעות והתמורה תהיה של יום עבודה שלם.

דמי כלכלה בפרה פרודקשן עד 6 שעות

30 ₪ או ארוחת בוקר

דמי כלכלה בפרה פרודקשן 6 עד 13 שעות

80 ₪ או ארוחת צהריים (בנוסף לארוחת הבקר או 30 ₪ )

דמי כלכלה בפרה פרודקשן מעל 13 שעות

70 ₪ או ארוחת ערב (בנוסף לארוחת הבקר או 30 ₪ וארוחת צהריים או 80 ש״ח)

דמי כלכה בפרה ריגינג

באשר לפרה – ריגינג בעיר או מחוץ לעיר, יספק המפיק ארוחה מסודרת או שרותי קייטרינג
לצוות , במידה וניתן לקנות אוכל באתר הצילום ישלם המפיק כלכלה כדלקמן :
30 - ₪ ארוחת בוקר.
80 ₪ – ארוחת צהריים

כל תשלום של דמי כלכלה יעשה כנגד חשבונית בתוספת מע"מ כחוק
Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il