act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

עבודה בשישי / ערב חג – פרסומות ופרומואים

כניסת השבת / חג

בשיש ובערבי חג תתחיל חופשת השבת / החג שעה אחת לפני הדלקת
הנרות, אך לא לפני השעה 16:00 ולא אחרי השעה 17:30

שעות נוספות בשישי / ערבי חג

בימי שישי וערבי חג יחושבו השעות הנוספות עד לכניסת השבת לפי חישוב השעות הנוספות הרגיל

מכניסת השבת תחשב כל שעה נוספות לפי 350%

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il