act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

לינה וכלכלה בלינה מחוץ לבית – פרסומות ופרומואים

לינה מחוץ לבית

אם הצילומים מתקיימים מחוץ לעיר מגוריו של הצוות, בהתאם להחלטת המפיק,
יסכים הצוות ללון מחוץ לביתו ובלבד שהמפיק יספק תנאי מגורים נאותים.

תחילת וסיום העבודה בלינה מחוץ לבית

כאשר הצוות לן בבית מלון יחשב יום העבודה מרגע היציאה מהמלון ועד החזרה אליו.

דמי כלכלה וארוחות בלינה מחוץ לבית

כאשר ההפקה מחייבת לינה מחוץ לעיר מגוריו של הצוות יהיה זכאי הצוות לדמי כלכלה
בסרטים אלו בסך כולל של 70 ₪ ליום + מ״ע וזאת בנוסף לשתי הארוחות הניתנות
במסגרת יום הצילום

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il