act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

חובות אנשי הצוות – פרסומות ופרומואים

איש הצוות יקדיש את מיטב כישרונו ויכולתו המקצועית במשך כל צילומי הסרט.

סודיות

איש הצוות מתחייב לא למסור לשום אדם כל מידע על תוכן וסדרי ההפקה או כל דבר שקרה או נאמר בשטח הצילומים, או מחוצה לו.

זמני הגעה

איש הצוות מתחייב להופיע במקום ובזמן שנקבע לו על ידי המפיק/ההפקה ולא לעזוב את אתר הצילומים בלי רשותו של המפיק/ההפקה.

התנהגות הולמת

איש הצוות הצוות מתחייב שלא לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים באתר הצילומים. השימוש באלה אסור בהחלט. ושימוש בהם יהווה סיבה לגיטימית מצד המפיק לפטר את איש צוות.

אורחים

איש הצוות מתחייב לא להביא אורח לאתר הצילומים ללא אישור מראש של המפיק או איש מטעמו.

מסירת פרטים

איש הצוות מתחייב למסור למפיק כתובת, מספרי טלפון, או כל דרך אחרת בה ניתן יהיה להשיגו.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il