act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בדוקו  חזרה >

שבת וחג, ימי מנוחה ועבודה במוצ״ש – דוקו

עבודה בשבת ובחג - דוקו

עבודה בשבת ובחג תעשה בתעריף 200% מהתמורה המוסכמת לשעה

ימי מנוחה - יום חופש לא בתשלום - דוקו

לאחר 6 ימי הפקה רצופים, תינתן לאיש הצוות יום חופש אחד ללא תשלום.

ימי מנוחה - יום חופש בתשלום - דוקו

אם עבדת 7 ימים רצופים ללא יום מנוחה, היום ה8 יהיה יום מנוחה בתשלום!

שעות מוצ״ש - דוקו

אם יום ההפקה התחיל בשבת והמשיך למוצ״שׁ - תעריף השעות נשאר 200%

שעות נוספות במוצ״ש - דוקו

אם השעות החורגות משבת הינן שעות נוספות, אז תשולם עבורן לאיש הצוות תמורה על פי חישוב של שעות נוספות על בסיס תמורת בסיס של 200% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.

יום צילום שמתחיל במוצ״ש - דוקו

במידה שיום הצילום מתחיל במוצאי שבת, שיוגדר לצורך זה כשעה אחת לפחות לאחר צאת השבת, ישולם תעריף שעות לילה ביום חול

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il