act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

שעות נסיעה והוצאות נסיעה

קולנוע וטלוויזיה - הגדרת "האזור החופשי"

במקרה והצילומים מתקיימים בתוך גבולות ה"אזור החופשי",
יום העבודה יחל בהתאם לשעת ה- CALL על הסט. במקרה כזה, אין תשלום לאיש הצוות עבור זמן הנסיעות אל הסט וממנו.

גבולות אזור תל אביב (ה"אזור החופשי") לצורך זה יהיו:

• גבול צפון – צומת הקאנטרי קלאב;
• גבול מזרח – צומת מורשה, או כביש גהה;
• גבול דרום – מפגש איילון – גהה, ודרום יפו.

מוסכם, כי אולפני הרצליה, הנמצאים כיום ברח' הקסם 1-3 בהרצליה, יכללו בגדר האזור החופשי, כל עוד הם ממוקמים בכתובת הנ"ל.
כמו כן, מוסכם, כי נסיעה לאולפני ג"ג בנווה אילן ובחזרה תחשב כשעת נסיעה אחת, ללא קשר למשך הנסיעה בפועל.

קולנוע וטלוויזיה - חישוב נסיעה מחוץ לאיזור החופשי

כאשר הצילומים מתקיימים מחוץ לאזור החופשי, הרי אז תחילת חישוב זמן הנסיעה יהיה ביציאה מהאזור החופשי, ועד החזרה אליו.
שעות נסיעה אשר מקצרות שעות מעבר יחוייבו כשעות נסיעה בתעריף 150% (במחשבון אקט)
המפיק לא ישלם תוספת לילה על שעות נסיעה שחלות בלילה.

איש צוות המתגורר מחוץ לאזור החופשי ייחשב כאילו הוא גר באזור החופשי, ולכן ישולם לו תשלום על פי השכר המוסכם עם איש הצוות עבור זמן הנסיעה
(הרעיוני, כאילו גר בת"א לצורך העניין) מגבול האזור החופשי ועד למיקום הסט.

המפיק אינו חייב להסיע לסט איש צוות המתגורר מחוץ לאזור החופשי, אלא איש צוות המתגורר מחוץ לאזור החופשי יגיע בכוחות עצמו לסט, או שתקבע עימו נקודת איסוף,
אשר אליה יגיע איש הצוות בכוחות עצמו. בכל מקרה, המפיק ידאג לסידורי חנייה לרכבו של איש הצוות באותו מקום שייקבע (נקודת האיסוף או הסט).

במידה ומשרד ההפקה נמצא מחוץ לאזור החופשי וכך גם סט הצילומים, ובמידה ואיש הצוות אף הוא גר במרחק של עד 20 ק"מ מהסט, לא ישולם לאיש הצוות על זמן נסיעה מביתו אל הסט.
(למשל משרד הפקות בירושלים שמצלם הפקה בירושלים לא ישלם על זמן נסיעה לאיש צוות שגר במרחק של עד 20 ק"מ משם)

קולנוע וטלוויזיה - שעות נסיעה המקצרות שעות מעבר

במידה ושעות הנסיעה גרמו לקיצור שעות מעבר, יחייב איש הצוות שעות נסיעה בתעריף של 150% עבור כל שעת נסיעה (המוזן במחשבון אקט)

קולנוע וטלוויזה - יציאה בהסעה

זמן הנסיעה בהסעה, מהחניון שהגדיר המפיק ועד לסט (אם היה זמן כזה), לא יעלה על רבע שעה. האיסוף מהחניון יהיה רבע שעה משעת ה- CALL.
המפיק ישלם לאיש צוות הנוסע ברכבו הפרטי: החזר הוצאות דלק, בתוספת הוצאות חנייה בחניון שהמפיק קבע כנקודת איסוף (אם היו הוצאות חנייה כאלו)

קולנוע וטלוויזיה - החזרי נסיעה

ז. המפיק ישלם לאיש הצוות הוצאות נסיעה כדלקמן:

לאיש צוות הנוסע בתחבורה ציבורית (אוטובוס או רכבת): החזר עלות הנסיעה.
לאיש צוות הנוסע ברכבו הפרטי: החזר הוצאות דלק, בתוספת הוצאות חנייה בחניון שהמפיק קבע כנקודת איסוף (אם היו הוצאות חנייה כאלו)

פרסומות- הגדרת ה"אזור החופשי"

במקרה והצילומים מתקיימים באזור תל – אביב, יום העבודה יחל בהתאם לשעת הCALL על ה- SET. במקרה זה, אין תשלום עבור זמן הנסיעות אל ה- SET וממנו.
גבולות אזור תל – אביב :*

גבול צפון – קאונטרי קלאב
גבול מזרח- צומת מורשה, או כביש גהה.
גבול דרום- מפגש איילון– גהה,ודרום יפו

האזור הנ"ל יקרא "האזור החופשי".
* אולפני אפ.טי.אס. (פ"ת) ואולפני ברודקאסט (חולון) יחשבו כחלק מהאזור החופשי.
אנשי הצוות הגרים מחוץ לאזור החופשי ייחשבו כאילו הם גרים באזור החופשי.

פרסומות- תשלום עבור זמן נסיעה

בפרסומות לעומת טלוויזיה וקולנוע, זמן הנסיעה מחוץ לאזור החופשי נחשב ומחוייב כזמן עבודה לכל דבר.
כלומר במידה והינכם מצלמים מחוץ לאזור החופשי, זמן העבודה שלכם מתחיל להיספר מרגע היציאה מהאזור החופשי (הוא בעצם יהיה שעת הcall)
וכנ"ל בחזרה, יום העבודה יסתיים רק מהרגע שנכנסתם חזרה לתוך האזור החופשי.

אנשי הצוות הגרים מחוץ לאזור החופשי ייחשבו כאילו הם גרים באזור החופשי.

פרסומות - לינה מחוץ לבית

כאשר הצוות לן בבית מלון יחשב יום העבודה מרגע היציאה מהמלון ועד החזרה אליו ללא קשר למרחק מהסט או לזמן הנסיעה.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il