act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

שעות לילה

שעות עבודה בלילה - דוקו

עבור כל שעת עבודה מהשעה 20:00 ואילך, ישלם המפיק לאיש הצוות תוספת שכר בשיעור של 20% מהמחיר השעתי
זאת – עד לסיום אותו יום הפקה בפועל.
כלומר- עד השעה 20:00 ישולם שכר עבודה רגיל
ומשעה 20:00 עד לסוף יום הצילום ישולם תעריף לילה.

תעריף שעות הלילה מעודכן במחשבון אקט , ונגזר מהשכר היומי שהוזן.

אם העבודה התחילה אחרי חצות אך לפני השעה 05:00 , שעות לילה יחוייבו עד שעה 05:00 בלבד.

שעות נסיעה בלילה - דוקו

המפיק לא ישלם תוספת לילה על שעות נסיעה שחלות בלילה.
שעות נסיעה בלילה יחוייבו כשעות נסיעה רגילות.

שעות לילה - פרסומות ופרומואים

עבודת לילה הינה עבודה לאחר השעה 24:00 (חצות הלילה).

במקרה בו עברה השעה האמורה ביום הצילום תחושב תוספת של 20% על שכר הבסיס המוסכם עם איש הצוות ליום הצילום.
כלומר במידה והשכר היומי הינו 1,000 ש"ח , תוספת 20% תהיה 200 ש"ח

במחשבון הפרסומות יש לסמן את הספרה 1 בעמודה של תוספת לילה
והמחשבון כבר יחשב אוטומטית את התוספת על פי השכר היומי שהוזן.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il