act logo

שכר והסכמים

שכר והסכמים  חזרה >

תנאי עבודה בהפקות

להלן ההסכם בין אקט לאיגוד המפיקים לגבי התנאים בהפקות קולנוע וטלוויזיה משנת 2008, וההסכם הנוגע לעבודה בפרסומות ופרומואים משנת 2009. החוזים הנחתמים כיום בין אקט לבין חברות ההפקה השונות, מתבססים על הסכם זה ומפנים אליו כהסכם הגובר על כל תנאי אחר, ועל כן, חשוב מאד לפנות ולעדכן אותנו על כל הצעת עבודה חדשה בטופס דיווח הפקות, על מנת שנדע לפנות לחברת ההפקה ולהגיע להסכם העסקה מיטבי עבורכם, מספיק זמן לפני תחילת העבודה.

לטופס עדכון השתתפות בהפקה חדשה >

לנוחותכם, בתפריט שבצד תוכלו למצוא את ההסכמים מחולקים באופן מפורט לפי נושאים לשם התמצאות מהירה.

בכל שאלה והבהרה ניתן לפנות לאחראית האיגוד המקצועי.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il