act logo

שכר והסכמים

טבלת שכר מינימום

בקרוב תעלה כאן טבלת שכר מינימום עדכנית.

 

 

נא לפנות לאקט במייל: act@act.org.il.

שכר מתלמד.ת – במקרים שקטגוריה זו אינה קיימת בטבלת השכר – הוא 70% מהמינימום המופיע לסיווג בטבלה.

הפקות דלות תקציב – בהפקות דלות תקציב ניתן לשלם לכל הצוות 70% משכר המינימום שבטבלה, אך זאת רק לאחר קבלת אישור מהאיגוד כי אכן מדובר בהפקה דלת תקציב.
Close

צרו קשר

Scroll Up