act logo

שכר והסכמים

שכר והסכמים  חזרה >

דרך הפעולה בקבלת הצעת עבודה

אקט שומר על הזכויות שלכן/ם!
דרך הפעולה בכל הצעת עבודה שתקבלו מהפקה:
 1. לאחר פניית המפיק/ה יש להודיע מיד לאקט על מנת שנוכל לקבל ולאשר את ההסכם בהקדם האפשרי. בפניה יש לציין: שמכם, שם ההפקה, שם חברת ההפקה והמפיק הפונה, מועד תחילת הצילומים הצפוי.
 2. סוגרים עם המפיק/ה את נושא הזמינות והשכר בלבד.
 3. לגבי כל שאר תנאי ההעסקה, לא מנהלים משא ומתן! יש להפנות את המפיק לאקט, תנאי העבודה שלנו הם לפי הסכם 2008 עם איגוד המפיקים.
 4. כאשר ההסכם מול ההפקה אושר, תקבלו על כך הודעה בקבוצות העדכון המחלקתיות.
 5. במידה שאכן דיווחתם לאיגוד על השתתפותכם בהפקה – תוקם קבוצת ווטסאפ ייעודית לחברי האיגוד בהפקה הספציפית, ולשם יישלח נוסח ההסכם שאושר. יש להדפיס ולחתום על הנוסח שנשלח על ידי  האיגוד בלבד!
 6. גם כאשר החוזה אושר על ידי האיגוד, חובתו של איש הצוות לקרוא את ההסכם לפרטיו לפני חתימה.
 7. יש להקפיד כי ההפקה חותמת אף היא על ההסכם לפני תחילת העבודה. במידה שלא קיבלתם הסכם   חתום לפני תחילת העבודה, אנא פנו מיד לאיגוד.

** ביומיות ופרסומות – המו"מ זהה, אך במקום הסכם יש להוריד הזמנת עבודה מאתר אקט ולקבל חתום חזרה!

 

 

מה עושים במידה וההפקה העבירה לי הסכם ללא חותמת אקט?

מבקשים לחתום אך ורק על הסכם עם חותמת אקט ופונים לאקט על מנת להסדיר את הנושא מול חברת ההפקה.
ובמקביל מעבירים את ההסכם לאקט לעיון

חתמתי על ההסכם, והעברתי עותק להפקה, זה מספיק?

לא , יש לקחת עותק של ההסכם חתום על ידי שני הצדדים.
במידה וההפקה לא מעבירה לכם הסכם לפני תחילת הצילומים, פנו אלינו מיד.

האם חותמת אקט אומרת שאיני צריך לעבור על ההסכם?

כל חבר/ה צריכים לעבור על ההסכם שלהם לפני החתימה בכל מקרה ולקרוא אותו לפרטיו גם אם יש עליו חותמת אקט.
חשוב שתדעו על מה אתם חותמים. לטוב ולרע...

Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il