act logo

מידע לחבר.ה

מדריך להגשת תביעות קטנות

מדריך מקוצר להגשת תביעה קטנה

תביעות הנוגעות לסכומים של עד 37,700 ₪, ניתן ורצוי להגיש באמצעות בית הדין לתביעות קטנות, בשל פשטות ובעיקר מהירות ההליך.

 1. יש להדפיס ולמלא את כתב התביעה על פי הפורמט שבלינק הזה, ולהגיש לבית המשפט הרלוונטי על פי כתובתו של הנתבע, יחד עם כל מסמך אחר שנראה לכם רלוונטי.גם במידה שאין לכם חוזה מול הנתבע, פרטו ככל האפשר וצרפו צילומים מסך של מיילים, התכתבויות ווטסאפ או ציינו שיחות טלפוניות.
  בהגשה פיזית – יש להגיש את כתב התביעה ואת הנספחים בשלושה עותקים מלאים ובנוסף, עותק מלא עבור כל נתבע נוסף.
 2. במידה שהנתבע הוא חברת הפקות או חברה רשומה אחרת, ניתן לברר את ח.פ. החברה בלינק הזה.
  במידה שהנתבע הינו אדם פרטי ואין בידיכם את פרטיו לצורך תביעה, ניתן לבקש כאן איתור מען ולציין בכתב התביעה כי אין בידיכם את מספר ת.ז. של הנתבע ולא עלה בידכם לבררו.
 3. את המסמכים יש להגיש מודפסים בשלושה עותקים לבית המשפט או לחלופין, להירשם למערכת נט המשפט בלינק הזה  ולהעלות אותם לשם.
 4. אגרה בתביעה של עד 5,000₪ היא 50₪ ובתביעה מעל סכום זה, סכום האגרה הוא 1% מסכום התביעה.
 5. במידה שבית המשפט מאשר בקשה לייפוי כוח – נציג האיגוד יוכל להופיע בפני בית המשפט במקומכם או עמכם.
 6. לפני הגשת תביעה, מומלץ מאד לקרוא בקישור הבא את כל פרטי התהליך ולוחות הזמנים שלו.

 

Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up