act logo

מידע לחבר.ה

ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח לפיצוי לחברי האיגוד במקרה של השבתה מעבודה עקב תאונה כלשהיא (בכל מקום בארץ ובעולם , לאו דווקא בזמן עבודה) או חו"ח למקרה של מוות או נכות תמידית.

להלן סכומי הפיצויים:

1. במקרה מוות מתאונה: 130,000 ש"ח

2. במקרה של נכות מלאה צמיתה מתאונה או במקרה של נכות חלקית צמיתה מתאונה- אחוז מסכום הביטוח, בשיעור אחוז הנכות שיקבע למבוטח: 130,000 ש"ח

3. במקרה של השבתה מעבודה עקב תאונה מעל 11 ימים ישולם לחבר האיגוד פיצוי בגובה 925  ש"ח לשבוע.

 פרמייה חודשית לחבר – 55 ₪ .

למידע ולפרטים נוספים:

לצפייה והורדה בפרטי הפוליסה וטופס התביעה:

Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up