act logo

מחלקות

מחלקת צילום מחלקת צילום

מידע מקצועי לחברים בלבד. יש צורך במס' החבר.ת שלך באקט כדי לצפות בתכני העמוד כניסה

ראש מחלקה: עמוס רפאלי

עמוס רפאלי,ראש מחלקה מחלקת צילום 052-3340544 שלחו לי מייל
סיווגים מקצועיים
 • צלם/ת ראשי/ת
 • צלם/ת
 • צלם/ת מועמד/ת

* התייחסות לסטדיקאם בסוף הקריטריונים לצלמים.

מחלקת מצלמה אחראית לייעוץ ולתפעול הטכני והמעשי בכל הקשור להליך ואיכות לכידת התמונה, הצגתה על הסט וניהול חומר הגלם משלב הייעוץ והכנות ועד למיסרתו לפוסט או לנציג מטעם ההפקה.

קריטריונים לכל סיווג:
תנאי קבלה לרישום כצלם ראשי:
 • מינימום של שלושה סרטים באורך מלא.
 • מינימום של שתי סדרות טלוויזיה.
 • מינימום של שש דרמות טלוויזיה.
 • מינימום של עשרים סרטי פרומו / פרסומת.

* באם התקיים אחד מארבעת התנאים הללו ו /או כל שילוב ביניהם ירשם המועמד כצלם ראשי.

שינוי סיווג של חבר איגוד מצלם לצלם ראשי:

במצב בו חבר איגוד אשר רשום כצלם מבקש לשנות סיווג לצלם ראשי, עליו להגיש בקשה עם רזומה מעודכן שייבדק ע"י נציגי הצלמים בהנהלה אשר בסמכותם לאשר את הבקשה (הנציג המאשר חייב להיות צלם ראשי).

הצטרפות לאיגוד ישר כצלם ראשי:

מועמד אשר מעוניין להצטרף לאיגוד כצלם ראשי ולא היה חבר איגוד כצלם קודם לכן יגיש רזומה מעודכן וכמו כן יצרף מספר סרטים נבחר שצילם. בסמכות נציגי מחלקת צלמים ( בתנאי שהנציג הינו רשום כצלם ראשי) בהנהלה לאשר את המועמד.

תנאי קבלה לרישום כצלם:

על המועמד לסיווג צלם להגיש טופסי בקשה הכוללים:

 • שני ממליצים אשר הינם חברי איגוד באחד מהתפקידים הבאים בלבד- צלם, תאורן ראשי, גריפ ראשי, עוזר צלם ראשון.
 • קורות חיים מקצועיים.
תנאי קבלה כצלם מועמד:

מי שמבקש להירשם לאיגוד אך לא הוכיח את עבודתו כצלם בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.
צלם יכול להיות מועמד במשך תקופה של שנה בה הוא צריך להשלים את הקריטריונים החסרים על מנת לשנות את סיווגו מצלם מועמד לצלם.

סיווגים מקצועיים מחלקת סטדיקאם:
 • מפעיל/ת סטדיקאם
 • מפעיל/ת סטדיקאם מתלמד/ת
קריטריונים
 • מפעיל/ת סטדיקאם מתלמד/ת:
 • טופס בקשת הצטרפות
 • קורות חיים עדכניים
מפעיל/ת סטדיקאם
 • טופס בקשת הצטרפות
 • קורות חיים עדכניים
 • תיק עבודות
 • מבחן שיערך ע"י מפעיל סטדיקאם וצלם ראשי/צלם חבר הועד המנהל

* מפעיל סטדיקם שיחפוץ להיכנס ללא התלמדות יצטרך להוכיח את יכולותיו ולעבור את תהליך האישור

מידע מקצועי:
חדשות ועדכונים:
Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up