act logo

מחלקות

מחלקת סאונד מחלקת סאונד

מידע מקצועי לחברים בלבד. יש צורך במס' החבר.ת שלך באקט כדי לצפות בתכני העמוד כניסה

ראש מחלקה: רן צרויה

רן צרויה,ראש מחלקה מחלקת סאונד 054-4250022 שלחו לי מייל
סיווגים פנים מחלקתיים:
 • מקליט/ה ראשי/ת
 • מקליט/ה
 • מקליט/ה מועמד/ת
 • בום מן ראשי/ת
 • בום מן מועמד/ת
 קריטריונים לקבלת מועמד כ"איש/ת קול ראשי/ת" (sound mixer):
 1. על המועמד/ת להיות חבר/ת איגוד (אקט) רשומים כ"איש/ת קול".
 2. עבד/ה כמקליט/ה לפחות בשלושה(3) סרטים (פיצ'רים) באורך מלא.
 3. עבד/ה כמקליט/ה לפחות בשבע (7) סדרות טלוויזיה או תוכניות ריאליטי.
 4. בקשת שינוי סיווג חתומה בידי שני מקליטים/צלמים חברי/ת איגוד הרשומים/ת כראשיים כולל המלצותיהם בכתב.

על מועמד/ת לסיווג כאיש קול ראשי לעמוד בכל הקריטריונים

קריטריונים למועמד לסיווג "איש/ת קול " (sound man):
 1. על המועמד/ת להיות חבר/ת איגוד (אקט) רשומים, אשר עובד/ת כמקליט/ה מועמד/ת למעלה משנה או בעל/ת ניסיון קודם מוכח . תנאי זה הינו חובה לרישום כמקליט/ה.
 2. קורות חיים ורישום עבודות.
 3. בקשת שינוי סיווג חתומה בידי שניים (2) ממליצים חברי/ות איגוד איתם עבדו במהלך השנתיים האחרונות ממחלקות: קול/צילום כולל המלצותיהם בכתב.
 4. ראיון עם נציג/ה מחלקת קול/אקט.

על מועמד/ת לסיווג כ"איש/ת קול" לעמוד בכל הקריטריונים.

 קריטריונים למועמד לסיווג "מפעיל בום" (boom man):
 1. על המועמד להיות חבר איגוד (אקט) רשום, אשר עובד כמפעיל בום מתלמד למעלה משנה (1).  תנאי זה הינו חובה לרישום כמפעיל בום.
 2. עבד כבום מן מתלמד לפחות בתשעים (90) ימי צילום.
 3. שתי (2) המלצות של מקליטים ראשיים/ בומנים חברי איגוד איתם עבד במהלך השנתיים האחרונות.
 4. קורות חיים ורישום עבודות.

* על מועמד לסיווג כאיש קול לעמוד בכל הקריטריונים.

קריטריונים להצטרפות לסיווג "איש/ת קול-מקליט/ה מועמד/ת" (sound man):
 1. קורות חיים עדכניים.
 הערות ביחס ל "מקליט/ה-איש/ת קול מתלמד/ת":
 • אינו/ה רשאי/ת בשום תנאי לשמש כמקליט/ה יחיד/ה\ראשי/ת בהפקות אשר מוגדרות כז'אנר עליון (סרט באורך מלא, סדרת טלוויזיה). רשאי/ת לעבוד בשנה הראשונה במחיר הנמוך עד 30% ממחיר המינימום הקבוע בהסכמי העבודה של האיגוד.
 • מתלמד/ת ישלמו בשנה הראשונה דמי חבר בגובה של 67% (תוספות ביטוח ישולמו במלואם אם יהיו מעוניינים/ות בכך).
 • בתום השנה הראשונה יחויבו לשלם דמי חבר מלאים ויחויבו לעבוד בהתאם למחירי המינימום המקובלים בתעשיית ההפקות.
 קריטריונים להצטרפות לסיווג "מפעיל/ת בום מועמד/ת":
 1. קורות חיים עדכניים.
 הערות ביחס ל "מפעיל/ת בום מתלמד/ת":
 • אינם רשאים בשום תנאי לשמש כבום מן יחיד/ה\ראשי/ת בהפקות אשר מוגדרות כז'אנר עליון (סרט באורך מלא, סדרת טלוויזיה, דרמת טלוויזיה) רשאיים לעבוד בשנה הראשונה במחיר הנמוך עד 30% ממחיר המינימום הקבוע בהסכמי העבודה של האיגוד.
 • מתלמד/ת ישלמו בשנה הראשונה דמי חבר בגובה של 67% (תוספות ביטוח ישולמו במלואם אם יהיה מעוניין בכך).
 • בתום השנה הראשונה יחויבו לשלם דמי חבר מלאים ויחויבו לעבוד בהתאם למחירי המינימום המקובלים בתעשיית ההפקות.
Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up