act logo

מחלקות

מחלקת הפקה מחלקת הפקה

מידע מקצועי לחברים בלבד. יש צורך במס' החבר.ת שלך באקט כדי לצפות בתכני העמוד כניסה

ראש מחלקה: עידו זילברמן

עידו זילברמן,ראש מחלקה מחלקת הפקה 054-4691974 שלחו לי מייל
תנאי קבלה – מחלקת מחנה ולוקיישן
 סיווגים מחלקתיים:
 • מנהל לוקיישן ראשי
 • מנהל לוקיישן
 • מאתר לוקיישן
 • מנהל מחנה
 • מתלמד
קריטריונים מתלמד:
 • טופס הצטרפות
 • קורות חיים
 • מתלמד בכל מקרה אינו יכול לשמש כמנהל לוקיישן יחיד ביום צילום
קריטריונים מנהל מחנה:
 • טופס שינוי סיווג
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים
 • מינימום של 20 ימי עבודה כמנהל מחנה + צירוף רשימת הפקות ושם ראש המחלקה באותה ההפקה
 • 2 המלצות ע"י מנהל לוקיישן ראשי , אשר הינם חברי איגוד
 • חבר איגוד כמתלמד
קריטריונים מאתר לוקיישן:
 • טופס שינוי סיווג (אין אפשרות הצטרפות ראשונה מיד כמאתר לוקיישן)
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים
 • מינימום של 30 ימי עבודה כמנהל מחנה בצירוף רשימת הפקות מעודכנת ושמו של מנהל הלוקיישן הראשי באותה ההפקה
 • שתי המלצות ע"י מנהלי לוקיישן ראשיים בלבד, אשר הינם חברי איגוד
 • חבר איגוד כמנהל מחנה
קריטריונים מנהל לוקיישן:
 • טופס שינוי סיווג
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים
 • טופס שינוי סיווג (אין אפשרות הצטרפות ראשונה מיד כמנהל לוקיישן)
 • מינימום של 50 ימי עבודה כמאתר לוקיישן בסדרות/דרמות/פיצ'רים/פרסומות, כאשר מתוכם לפחות פיצ'ר אחד מלא
 • 2 המלצות של מנהל לוקיישן ראשי חברי איגוד
קריטריונים מנהל לוקיישן ראשי:
 • טופס שינוי סיווג
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים
 • טופס שינוי סיווג (אין אפשרות הצטרפות ראשונה מיד כמנהל לוקיישן ראשי)
 • מינימום של 50 ימי עבודה כמאתר לוקיישן בסדרות/דרמות/פיצ'רים/פרסומות, כאשר מתוכם לפחות פיצ'ר אחד מלא
 • שתח המלצות של מנהלי לוקיישן ראשיים חברי איגוד
 • מצטרף חדש יכול להירשם אך ורק כמתלמד
 • ממליצים יכולים להיות מנהל לוקיישן ראשיים בלבד
 • אישור קבלה יינתן ע"י חבר המחלקה בוועד המנהל לאחר בדיקת עמידת המועמד בקריטריונים ואישור טלפוני ע"י הממליצים
 • פגישה אישית עם המועמד- ע"פ שיקול דעתו של מאשר הבקשה
 • מאתר לוקיישן אשר עמד בקריטריונים לשינוי סיווג למנהל לוקיישן אך עדיין אינו רשום כמאתר לוקיישן יוכל לעבוד באישור מיוחד של ההנהלה כמנהל לוקיישן
 • מנהל לוקיישן אשר עמד בקריטריונים לשינוי סיווג למנהל לוקיישן ראשי אך עדיין אינו רשום כמנהל לוקיישן יוכל לעבוד באישור מיוחד של ההנהלה כמנהל לוקיישן ראשי
מנהל מחנה:

פועל תחת מנהל אתרי צילום
תחומי אחריות:

 • הקמת מחנה
 • ניקיון שוטף מחנה וסט
 • חלוקת מכשירי קשר והחתמה
 • החלפת סוללות מכשירי קשר.
 • החניית משאיות ורכבי סט
 • חסימת עוברי אורח
 • קבלת מז"א לקראת תאריכי צילום
 • שילוט לסט
 • ניסיון נדרש – 40 ימי צילום כעוזר הפקה
מאתר לוקיישן:

פועל תחת מנהל אתרי צילום.
תחומי אחריות:

 • איתור לוקיישנים תוך התחשבות בצרכי ארט והפקה
 • הבאת אופציות ללוקיישן
 • יידוע שכנים ובעלי עסקים
 • תיאום וסגירת חוזים
 • תיאום וסגירת צרכי הפקה שנגזרים מסיור לוקיישן, לאחר תדרוך של מנהל לוקיישן
 • קבלת אישורים מגורמים רלוונטיים
 • עדכון מנהל מחנה ומנהל אתרי בצרכי לוקיישן
 • תיאום שומרים
 • חיפוש קאבר סט
 • קבלת מז"א לקראת תאריכי צילום
 • הכנת מפות והסברי דרך
 • חפיפה מול מנהל לוקיישן ומנהל מחנה
 • ניסיון נדרש – 60 ימי צילום כמנהל מחנה
מנהל לוקיישן: פועל תחת מפיק בפועל

תחומי אחריות:

 • קבלת בריף מבמאי, ארט דיירקטור
 • קבלת בריף תקציב ממפיק
 • חפיפת סקאוטר
 • הובלת סיור לוקיישן
 • הכנת רשימות מחנה, ע"פ צרכי לוקיישן מסקאוטר
 • קבלת רשימה וטלפונים של אנשי קשר בלוקיישן וקאבר סט
 • קבלת רשימה וטלפונים של נהגים
 • קבלת מז"א לקראת תאריכי צילום
 • ניסיון נדרש למנהל לוקיישן זוטר (לוקיישן אחד שניים ביום) – 60 ימי צילום כסקאוטר
 • ניסיון נדרש כלוקיישן מנג'ר בכיר –  60 ימי צילום כמנהל לוקיישן
Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up