act logo

מחלקות

מחלקת הלבשה מחלקת הלבשה

מידע מקצועי לחברים בלבד. יש צורך במס' החבר.ת שלך באקט כדי לצפות בתכני העמוד כניסה

ראש מחלקה: בת חן פור

בת חן פור,ראש מחלקה מחלקת הלבשה 054-3276779 שלחו לי מייל
תנאי קבלה – מחלקת הלבשה
סיווגים מקצועיים במחלקת הלבשה:
 • מעצב/ת תלבושות
 • מלביש/ה ראשית
 • עוזר/ת הלבשה
 • מלביש/ה מתלמד/ת
קריטריונים לקבלה לאיגוד לפי סיווג:
מלביש/ה מתלמד/ת:
 • קורות חיים עדכניים
 • טופס בקשת הצטרפות
עוזר/ת הלבשה:
 • קורות חיים עדכניים
 • טופס בקשת הצטרפות
 • השכלה אמנותית/טכנית בתחום רלוונטי
 • עבודה בסרט אחד באורך מלא
 • שתי סדרות טלוויזיה/ דרמה אחת בודדת/ עשרה סרטי פרסומת: על המועמד/ת לעמוד בלפחות אחד מהקריטריונים המקצועיים הרשומים
מלביש/ה ראשי/ת:
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • טופס בקשת שינויי סיווג.
 • חבר/ת איגוד כעוזר/ת מלביש/ה לפרק זמן של שנתיים לפחות.
 • ארבעה סרטים באורך מלא כעוזר/ת מלביש/ה (קריטריון חובה לשינויי סיווג)
 • שש סדרות טלוויזיה כעוזר/ת מלביש/ה או שלוש דרמות כעוזר/ת מלביש/ה או שלושים סרטי פרסומת כעוזר/ת מלביש/ה.  על המועמד/ת לעמוד בלפחות אחד מהקריטריונים המקצועיים הרשומים

מעצב/ת תלבושות:

 • קורות חיים מקצועיים עדכניים
 • טופס בקשת שינויי סיווג
 • חבר/ת איגוד כמלביש/ה ראשי/ת לפחות בפרק זמן של שנתיים
 • בוגר/ת קורס מקצועי בתחום אופנה ואו הלבשה
 • שבעה סרטים באורך מלא כמלביש/ה ראשי/ת או עשר סדרות טלוויזיה כמלביש/ה ראשי/ת או חמש דרמות בודדות כמלביש/ה ראשי/ת או שישים סרטי פרסומת כמלביש/ה ראשי/ת. על המועמד/ת לעמוד בלפחות אחד מהקריטריונים המקצועיים הרשומים
נהלים כלליים:
 • בכל בקשה לשינוי סיווג חובה על המועמד/ת להגיש שתי המלצות של חברי איגוד מאותה מחלקה בסיווג גבוה יותר.
 • מעצב/ת תלבושות יוכל/תוכל לשמש כמלביש/ה ראשי/ת רק בסרטים זרים אשר בהם מעצב/ת התלבושות אינם ישראלים.
 • מוסמכים לאשר קבלה ושינוי סיווג חברי המחלקה בועד המנהל ובתנאי שהם רשומים תחת סיווג מעצב/ת תלבושות. במידה וחבר/ת ההנהלה הנבחרת לא רשומים כמעצב/ת תלבושות יהיה באחריותו של נציג/ת המחלקה בתאום עם יו"ר העמותה למנות נציג/ה אחר מהמחלקה (גם אם אינו חברת הנהלה) אשר יוסמך לאשר קבלה או שינוי סיווג.
Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up