accessibility

הסכמים והזמנות עבודה

הסכמים והזמנות עבודה להפקות השונות.

מה שנקרא "תנאי אקט" הם התנאים על פי הסכם אקט - איגוד המפיקים 2008.

הסכמים

הזמנות עבודה

English Agreement and Deal Memo

Close

צרו קשר