accessibility

ביטוחים

מידע בנושא פציעות במהלך יום העבודה

ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח לפיצוי לחברי האיגוד במקרה של השבתה מעבודה עקב תאונה כלשהיא
(בכל מקום בארץ ובעולם, לאו דווקא בזמן עבודה) או חו"ח למקרה של מוות או נכות תמידית.
להלן סכומי הפיצויים.

  1. במקרה מוות מתאונה: 130,000 ש"ח
  2. במקרה של נכות מלאה צמיתה מתאונה או במקרה של נכות חלקית צמיתה מתאונה – אחוז מסכום הביטוח, בשיעור אחוז הנכות שיקבע למבוטח: 130,000 ש"ח
  3. במקרה של השבתה מעבודה עקב תאונה מעל 11 ימים ישולם לחבר האיגוד פיצוי בגובה: 925 ש"ח לשבוע.

פרמיה חודשית לחבר – 50 ₪.

סוכן מטפל- רוני ניסים (פלתורס) 050-5219392, משרד 03-7537063/4

לצפייה והורדה בפרטי הפוליסה וטופס התביעה:

תאונות אישיות – מגן אישי

מפרט פוליסת הביטוח – מנורה מבטחים

טופס תביעה ביטוח תאונות אישיות

 

T FAMILY

ביטוח בריאות לחברי איגוד אקט ובני משפחותיהם.
פוליסת הביטוח נבנתה לפי דרישות האיגוד בהתאם להמלצות מקצועיות ולצרכים האמתיים.
בפוליסת הביטוח קיימות 2 דרגות כיסוי:

דרגת הכיסוי הבסיסית
עלות הביטוח הינה:
חבר איגוד – 20 ₪.
בת/בן זוג – 20 ₪.
ילד (עד גיל 25 כולל) – 8 ₪ (אין תשלום מילד שלישי ומעלה)
דמי הביטוח עבור כיסויים אלו ישולמו ע"י החבר כחלק מדמי החבר השוטפים. עבור בני/ בנות הזוג והילדים ישלם כל חבר ישירות לגוף המבטח בדרך גבייה אישית.

דרגת הכיסוי הנוספת (מורחבת)
ההצטרפות לדרגת הכיסוי הנוספת הינה ישירות מול נציגי סוכנות הביטוחוהתשלום עבורה יבוצע ע"י החבר באמצעי גבייה אישי.

משרד: 03-7166200

לצפייה והורדת הפוליסה- ביטוח-בריאות-כלל-2021

לחברים פעיל מעל 3 חודשים- טופס הצטרפות כולל הצהרת בריאות – אקט 2021

למצטרפים חדשים/ חברים חדשים (עד 3 חודשים באיגוד) טופס הצטרפות ללא הצהרת בריאות – אקט 2021

 

ביטוח צד ג'

דמי החבר החודשיים של כל חבר איגוד כוללים פרמיה בגין ביטוח צד ג'. עבור נזק גופני שגרמתם לאדם אחר וכן בביטוח אחריות מקצועית כנגד נזק כלכלי שגרמתם להפקה.
שלא כמו בביטוח בריאות וביטוח תאונות אישיות שחבר איגוד רשאי להוסיף אותם לדמי החבר החודשיים, ביטוח צד ג' הינו חובה ונגבה כחלק מדמי החבר מכל חברי האיגוד כל חבר משלם כ-5 שקלים לחודש ומכוסה בביטוח צד ג' עד גובה כיסוי של $1,000,000.

לצפייה בפוליסה לחצו על הקישורים:

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית הראל

מפרט פוליסת הביטוח – הראל

סוכן מטפל – רוני ניסים (פלתורס) 050-5219392, משרד 03-7537063/4

 

ביטוח פנסיוני

אקט מציע מסלולי פנסיה בתנאים משתלמים לחברי האיגוד, עם דמי ניהול מהפקדות בשיעור של 0.9%-1.75% לצד דמי ניהול מיתרה צבורה של 0.19%-0.09%.

תמצית מסלולי פנסיה

פירוט מסלולי פנסיה

לפרטים נוספים ופגישת ייעוץ ללא עלות:
גל פורת – כתובת מייל: pechi@zahav.net.il נייד: 054-6606616 פרטים נוספים

Close

צרו קשר