תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

שעות נוספות

קולנוע וטלוויזיה - הגדרת תעריפי שעות נוספות

המפיק ישלם לאיש הצוות עבור עבודה בשעות נוספות, כדלקמן:

*שעה 11.5 עד השעה ה- 12.5: שכר בשיעור של 125% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 12.5 עד השעה ה- 13.5: שכר בשיעור של 150% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 13.5 עד השעה ה- 14.5: שכר בשיעור של 200% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 14.5 עד השעה ה- 15.5: שכר בשיעור של 250% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 15.5 עד השעה ה- 16.5: שכר בשיעור של 300% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 16.5 ואילך: שכר בשיעור של 350% מהמחיר לשעת עבודה.

מובהר, כי שעות העבודה הנוספות המצוינות לעיל הינן שעות עבודה ברוטו,
היינו: הן כוללות את משך הארוחות.

שעות פירוק והרכבה תחשבנה כשעות עבודה רגילות,
והמפיק ישלם לאיש הצוות בגינן שעות נוספות כמוסכם בהסכם זה, אם חלו בשעות נוספות.
כל התעריפים הנ"ל מוזנים אל מחשבון אקט.

קולנוע וטלוויזיה - יום חסד

בהפקה על בסיס שבועי (מעל 10 ימי צילום)-

יינתן על ידי איש הצוות יום חסד אחד, לפי בחירת המפיק, וזאת לאורך כל תקופת ההפקה,
אשר בו התשלום לשעה הנוספת הראשונה יהיה 125% מהמחיר לשעה
והתשלום לכל השעות הנוספות מהשעה השנייה ואילך יהיה 150% מהמחיר לשעה.

*יום החסד האמור לא יחול בימי שישי וערבי חג.

Close

צרו קשר

ט. 03.620.1474

ט. 03.620.1474

שעות פעילות המשרד: 10:00-16:00

רח׳ פינסקר 2, תל אביב יפו, ישראל
act@act.org.il