תנאי קבלה – מחלקת תאורה

סיווגים מחלקתיים:

 • תאורן ראשי
 • בסט בוי תאורה
 • עוזר תאורה
 • תאורן מתלמד

קריטריונים תאורן ראשי:

 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 100 ימי עבודה כבסט בוי תאורה בסדרות/דרמות/פיצ'רים, כאשר מתוכם לפחות פיצ'ר אחד מלא.
 • 2 המלצות של תאורנים ראשיים חברי איגוד.

קריטריונים בסט בוי תאורה:

 • טופס שינוי סיווג (אין אפשרות הצטרפות ראשונה מיד כבסט בוי).
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 100 ימי עבודה כעוזר תאורה בצירוף רשימת הפקות מעודכנת ושמו של התאורן הראשי באותה ההפקה.
 • 2 המלצות ע"י תאורנים ראשיים בלבד , אשר הינם חברי איגוד.
 • חבר איגוד כעוזר תאורה.

קריטריונים עוזר תאורה:

 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 60 ימי עבודה כתאורן מתלמד + צירוף רשימת הפקות ושם ראש המחלקה באותה ההפקה.
 • 2 המלצות ע"י תאורנים ראשיים , אשר הינם חברי איגוד.
 • חבר איגוד כמתלמד.

קריטריונים תאורן מתלמד:

 • טופס הצטרפות.
 • קורות חיים.
 • מתלמד בכל מקרה אינו יכול לשמש כעוזר יחיד לתאורן הראשי.

* מצטרף חדש יכול להירשם אך ורק כמתלמד.
* ממליצים יכולים להיות תאורנים ראשיים בלבד.
* אישור קבלה יינתן ע"י חבר המחלקה בוועד המנהל לאחר בדיקת עמידת המועמד בקריטריונים ואישור טלפוני ע"י הממליצים.
* פגישה אישית עם המועמד- ע"פ שיקול דעתו של מאשר הבקשה.
* בסט בוי אשר עמד בקריטריונים לשינוי סיווג לתאורן ראשי אך עדיין אינו רשום כתאורן ראשי יוכל לעבוד באישור מיוחד של ההנהלה כתאורן ראשי.

Close

צרו קשר

ט. 03.620.1474

ט. 03.620.1474

שעות פעילות המשרד: 10:00-16:00

רח׳ פינסקר 2, תל אביב יפו, ישראל
act@act.org.il