תנאי קבלה – מחלקת תאורה

סיווגים מחלקתיים:

 • תאורן ראשי
 • בסט בוי תאורה
 • עוזר תאורה
 • תאורן מתלמד

קריטריונים תאורן ראשי:

 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 100 ימי עבודה כבסט בוי תאורה בסדרות/דרמות/פיצ'רים, כאשר מתוכם לפחות פיצ'ר אחד מלא.
 • 2 המלצות ע"י תאורנים ראשיים בלבד , אשר הינם חברי איגוד.

קריטריונים בסט בוי תאורה:

 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 100 ימי עבודה כעוזר תאורה בצירוף רשימת הפקות מעודכנת ושמו של התאורן הראשי באותה ההפקה.
 • 2 המלצות ע"י תאורנים ראשיים בלבד , אשר הינם חברי איגוד.
 • קורס עבודה בגובה

קריטריונים עוזר תאורה:

 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 60 ימי עבודה כתאורן מתלמד + צירוף רשימת הפקות ושם ראש המחלקה באותה ההפקה.
 • 2 המלצות ע"י חברי איגוד ממחלקת תאורה.
 • קורס עבודה בגובה

קריטריונים תאורן מתלמד:

 • טופס הצטרפות.
 • קורות חיים.
 • מתלמד בכל מקרה אינו יכול לשמש כעוזר יחיד לתאורן הראשי.

* ממליצים יכולים להיות חברי אקט בלבד
* אישור קבלה יינתן ע"י חבר המחלקה בוועד המנהל לאחר בדיקת עמידת המועמד בקריטריונים ואישור טלפוני ע"י הממליצים.
* פגישה אישית עם המועמד- ע"פ שיקול דעתו של מאשר הבקשה.

Close

צרו קשר