תנאי קבלה – מחלקת עוזרי במאי

סיווגים מחלקתיים:

עוזר/ת במאי ראשון
עוזר/ת במאי שני
עוזר/ת במאי מתלמד (שלישי)

לכידה
בכל מקרה לא יכול להתקבל מועמד לאיגוד ישר כעוזר במאי ראשון אלא רק כשני תחילה, למעט מקרים חריגים בהם יוכיח המועמד רזומה וניסיון רב לדעתם של עוזרי הבמאי המוסמכים לאשר.
כל מקרה חריג  ייבדק לעומקו ומחויב באישור נציגי מחלקת בימוי בועד המנהל.

  • מתלמד, בכל מקרה, אינו יכול לשמש כעוזר יחיד לעוזר במאי ראשון.

לכידה

תנאי קבלה – עוזר/ת במאי מתלמד/ת / (שלישי):
  • ·        טופס הצטרפות.
  • ·        קורות חיים.

לכידה

תנאי קבלה – עוזר/ת במאי שני:

 

טופס בקשה חתום בידי שני ממליצים חברי איגוד, ראשי מחלקות, שקשורים בעבודה ישירה עם המחלקה. (עוזרי במאי ראשונים, עוזרי במאי שניים, מאפרים, מלבישים).
קורות חיים מעודכנים.
ניסיון מקצועי מוכח על סטים מקצועיים, בכפוף לעוזר במאי ראשון חבר איגוד,
ועבד לפחות בשלושה סרטי קולנוע, ו/או סדרות טלוויזיה, וצבר לא פחות ממאה (100) ימי עבודה מקצועית מוכחת, שמתוכם לא פחות מחמישים (50) ימי צילום באתר או באולפן (כולל ימי פרסומות ו/או פרומו) ובכלל זה ניסיון בעבודה עם תוכנת המובי מג'יק.
השתתפות בהדרכת מצטרפים חדשים.
בחינת מעבר, לאחר קורס עוזרי במאי.
בקיאות בחוקי האיגוד וההסכם, ובהגדרות המקצועיות של המחלקה.

לכידה

תנאי קבלה – עוזר/ת במאי ראשון:

מועמד אשר רשום באיגוד כעוזר במאי שני. ומציג ניסיון מקצועי מוכח על סטים מקצועיים, כעוזר במאי שני  אשר עבד בחמישה (5) סרטים ו/או סדרות טלוויזיה וצבר לא פחות ממאתיים  (200) ימי עבודה מקצועית מוכחת, אשר מתוכם לא פחות ממאה (100) ימי צילום  באתר או באולפן (כולל ימי פרסומת ו/או פרומו).
בנוסף עבד/ה בסרט או סדרה כע. במאי ראשון ל 3 סרטים/סדרות, מעל 30 יום.

קורות חיים מעודכנים.
טופס בקשה חתום בידי שני ממליצים חברי איגוד, ראשי מחלקות שקשורים בעבודה ישירה עם המחלקה. (עוזרי במאי ראשונים, צלמים).
בקיאות בחוקי האיגוד וההסכם, ובהגדרות המקצועיות של המחלקה.
מעבר קורס עוזרי במאי.

הערות:

תיק בקשת המועמד יועבר לאישור נציגי המחלקה בוועד המנהל.
בכל מקרה בקשת המועמד למחלקה תיבדק ע"י נציג המחלקה בוועד המנהל, בשיתוף מנכ"ל האיגוד ו/או יו"ר האיגוד,  ויכולה להיות מאושרת עפ"י שיקול דעתם גם במקרים חריגים.

Close

צרו קשר