תנאי קבלה – מחלקת גריפ

סיווגים מחלקתיים:

 • גריפ ראשי
 • בסט בוי גריפ
 • עוזר גריפ
 • גריפ מתלמד

קריטריונים גריפ ראשי:

 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 •  מינימום של 150 ימי עבודה כבסט בוי גריפ בסדרות/דרמות/פיצ'רים, או מינימום של 100 ימי עבודה כבסט בוי גריפ בפרסומות.
 • ניתן גם לשלב בין שני הקריטריונים של מספר ימי העבודה לפי ז'אנר.
 • 2 המלצות של גריפים ראשיים חברי איגוד.

קריטריונים בסט בוי גריפ:

● טופס שינוי סיווג (אין אפשרות הצטרפות ראשונה מיד כבסט בוי).
● קורות חיים מקצועיים עדכניים.
● מינימום של 100 ימי עבודה כעוזר גריפ בצירוף רשימת הפקות מעודכנת ושמו של הגריפ הראשי באותה ההפקה.
● 2 המלצות ע"י גריפים ראשיים בלבד , אשר הינם חברי איגוד.
● חבר איגוד כעוזר גריפ.

קריטריונים עוזר גריפ:

טופס שינוי סיווג.

 • קורות חיים מקצועים עדכניים.
 • מינימום של 60 ימי עבודה כגריפ מתלמד + צירוף רשימת הפקות .
 • 2 המלצות ע"י  גריפים חברי איגוד.
 • חבר איגוד כמתלמד.

קריטריונים גריפ מתלמד:

 • טופס הצטרפות.
 • קורות חיים.

מתלמד בכל מקרה אינו יכול לשמש כעוזר יחיד לגריפ הראשי.

* מצטרף חדש יכול להירשם אך ורק כמתלמד. * ממליצים יכולים להיות גריפים ראשיים בלבד.

Close

צרו קשר