מצלמה

סיווגים מחלקתיים:

 • פוקוס-פולר
 •  ראש מח' מצלמה
 • קלאפר לואדר
 • טכני דיגיטלי

* טכני דיגטלי אינו רשאי לעבוד כע.צלם יחיד על הסט.

תנאי קבלה לפוקוס-פולר:

 • חברות באקט במחלקת מצלמה לפחות 3 שנים.
 • הגשת טופס שינוי סיווג.
 • צירוף קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • השתתפות מלאה כפוקוס-פולר ב 2 פרויקטים גדולים (פיצ'ר / דרמה גדולה / סדרת טלויזיה גדולה), המצולמים בסגנון מצלמה אחת בפורמט 35מ"מ  (דיגיטל או פילם).
 • מינימום של 90 ימי צילום כפוקוס-פולר.
 • יש לרשום את שמות הצלמים וראשי המחלקות איתם עבד בפרויקטים.
 • 4 ממליצים חברי אקט: 3 צלמים ראשיים ופוקוס-פולר.

תנאי קבלה לראש מחלקת מצלמה:

 • חברות באקט במחלקת מצלמה לפחות 3 שנים.
 • הגשת טופס שינוי סיווג.
 • צירוף קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • השתתפות מלאה כראש מחלקת מצלמה ב 2 פרויקטים גדולים (תכנית ריאליטי / סדרת טלויזיה גדולה / דרמה גדולה).
 • מינימום של 90 ימי צילום כראש מחלקת מצלמה.
 • יש לרשום את שמות הצלמים וראשי המחלקות איתם עבד בפרויקטים.
 • 4 ממליצים חברי אקט: מתוכם לפחות שני צלמים ראשיים ואחד ראש מחלקת מצלמה

תנאי קבלה לקלאפר לואדר:

 • חברות באקט.
 • הגשת טופס שינוי סיווג.
 • צירוף קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • השתתפות מלאה בפרויקט גדול אחד (פיצ'ר / דרמה / סידרת טלויזיה / ריאליטי וכד').
 • מינימום של 60 ימי צילום כ ע.צלם.
 • יש לרשום את שמות הצלמים וראשי המחלקות איתם עבד בפרויקט.
 • 3 ממליצים חברי אקט: מתוכם לפחות אחד צלם ראשי ואחד ע.צלם ראשי.

תנאי קבלה לטכני דיגיטלי:

 • חתימה על טופס הצטרפות לאקט.
 • צירוף קורות חיים.
 • רצוי לצרף שמות ממליצים רלוונטיים חברי אקט.
Close

צרו קשר