ארט

תנאי קבלה – מחלקת ארט

סיווגים מקצועיים במחלקת ארט:

 • מנהל אומנותי
 • סט דרסר
 • פרופרטי מאסטר
 • עוזר ארט/פרופס 
 • עוזר ארט/פרופס מתלמד
כיצד מתקבלים?
 •  טופס בקשת שינוי סיווג.
 • קורות חיים עדכניים.
 • חבר איגוד.
 • בוגר מוסד להשכלה גבוהה בלפחות מאחד מהמקצועות הבאים: קולנוע, אומנות פלסטית, עיצוב, ארכיטקטורה.
 • לפחות שבעה (7) סרטים באורך מלא כסט דרסר או פרופרטי מאסטר או עוזר למנהל אומנותי.
 • לפחות חמש (5) סדרות טלוויזיה כסט דרסר או פרפרטי מאסטר או עוזר למנהל אומנותי.
 • על המועמד לשינוי סיווג לעמוד בלפחות אחד מהקריטריונים המקצועיים המפורטים.
סט דרסר/פרופרטי מאסטר
 • טופס בקשת שינוי סיווג
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים
 • השכלה על תיכונית של לפחות שתי שנות לימוד בתחום אומנות ואו עיצוב ואו קולנוע
 • חבר איגוד כעוזר ארו או עוזר פרופס
 • לפחות חמישה (5) סרטים באורך מלא
 • לפחות חמש (5) סדרות טלוויזיה
 •  לפחות עשרים(20) סרטי פרסומת ואו פרומו.
 • על המועמד לשינוי סיווג לענות לפחות לאחד מהקריטריונים המקצועיים המפורטים.
 • בכל מקרה לא ישמש איש צוות ביותר מתפקיד אחד באותה הפקה.
 ע. ארט/ פרופס
 • טופס בקשת שינוי סיווג
 • קורות חיים מקצעויים עדכניים
 • חבר איגוד כעוזר ארט/פרופס מתלמד
 • בעל ניסיון ו/או השכלה אומנותית ו/או טכנית
ע. ארט/פרופס מתלמד:
 • טופס בקשת הצטרפות · קורות חיים עדכניים
 • עוזר ארט מתלמד יהיה כפוף לתנאים אשר נקבעו ע"י הועד המנהל בנוגע למתלמדים בכל המחלקות.
הגדרות מקצוע – מחלקת ארט

 

 

 

Close

צרו קשר