accessibility

אקט – איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר)

משרדי אקט נמצאים ברחוב פינסקר 2 ת"א קומה 4.
שעות פעילות משרד אקט- א'- ה' שעות 10:00-16:00 

 

מי אנחנו?

איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל ( אק"ט ) הוקם בשנת 1989 ונרשם כדין כעמותה בשנת 1994. באיגוד מיוצגות כל המחלקות הטכניות והאמנותיות: צלמים, צוות מצלמה, מעצבים אמנותיים ומחלקתם ( סט-דרסרים, פרופרטי-מסטרים, קניינים, קונסטרקשן ועוזרים), תאורנים, גריפים, אנשי קול, אנשי הפקה, עוזרי במאי ומנהלות תסריט, מלבישות ומאפרות . כיום מונה האיגוד כ-920 חברים, והמספר הולך וגדל.

פעילויות האיגוד

האיגוד פועל לשפר ולקדם את מעמדם המקצועי של חבריו, לשמור על האינטרסים הכלכליים והמקצועיים שלהם, להגן על זכויותיהם ולייצגם בפני גורמי הפקה, שידור, רגולציה והמחוקקים. האיגוד פועל לחיזוק הסולידריות בתוכו ואת תחושת השייכות של החברים. האיגוד פועל במספר רב של מישורים, על מנת להקיף את מכלול היעדים והמטרות העומדים בפניו.

טיפול שוטף

האיגוד מטפל בהסכמי העבודה ותנאי ההעסקה של חבריו.
האיגוד מקפיד לבקר בסטים לשם בקרה של תנאי ההפקה ושל מקצועיות החברים.
האיגוד מטפל בכל פניה של חבר ומגן על זכויותיו על ידי ייצוגו בפני המפיק, ייעוץ משפטי חינם או הגנה משפטית על חשבון האיגוד, במקרים מסוימים.

התחום התרבותי

לעמותה אתר אינטרנט פעיל . כמו כן שוקד האיגוד על קיומם של ימי עיון. פיתוח הצד התרבותי מהווה מרכיב חשוב באיגוד שכן השכלה תרבותית היא המניע של הפן האומנותי בעבודתנו.

התחום המקצועי

האיגוד אוגר בתוכו מקצועות רבים וידע רב. אנו שואפים להשיג מצוינות בעבודתנו, להטמיע סטנדרטים לקבלה ולקידום ולהוביל את העשייה הקולנועית במקצוענות ובמוסר עבודה גבוה. הקפדה על מקצועיות החברים, שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ועדכון הידע בעזרת השתלמויות מקצועיות- מהווים נדבך חשוב ועקרוני בפעילות האיגוד.

התחום הפרלמנטרי

האיגוד לוקח חלק פעיל בתהליכי החקיקה בוועדות הכנסת השונות, תוך שיתוף פעולה עם איגודים מקבילים בנושאים כמו חוק הקולנוע, חוק הבזק, רשות השידור, רגולציה ועוד.

הסכמים מקצועיים

לעמותה הסכמי עבודה עם מספר גורמים בתעשייה כגון: איגוד המפיקים, מפיקי פרסומות, שידורי קשת וחברת ישראל 10 המפעילה את ערוץ 10 . הסדרה וקביעה של תנאי העבודה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל הינם נדבך יסודי במטרות העמותה. העמותה עושה כל העת מאמצים לשפר ולקדם את תנאי העבודה מול כל הגורמים בתעשייה.

ביטוח לחברי האיגוד

האיגוד שוקד כל הזמן לשפר את תנאי ואת סביבת העבודה של חבריו. בין השאר דאג האיגוד ל-3 ביטוחים חשובים לחבריו. (ניתן לראות את הביטוחים ולצפות בפוליסות בסעיף "ביטוח לחברי האיגוד" אשר נמצא בצידו הימני של דף הבית.
בין הביטוחים נמנים:
– ביטוח צד ג' ואחריות בעלי מקצוע בו מבוטחים כל חברי האיגוד באופן אוטומטי.
– ביטוח תאונות אישיות – ההצטרפות הינה וולונטרית.
– ביטוח בריאות – ההצטרפות הינה וולונטרית.
– העמותה בנתה תוכנית פנסיה ואובדן כושר עבודה ייחודית לחבריה – ההצטרפות הינה וולונטרית.

התחום המנהלי

ניהול האיגוד נעשה לפי תקנון. שמירה על נוהלי עבודה תקינים בניהול האיגוד מהווה אחד מעמודי התווך לקיומו של איגוד זה.
תקציב האיגוד מבוסס כיום על תשלום דמי חבר שאליהם מצטרפים כספים מהקופה הציבורית של המדינה. הגדלת משאבי העמותה יאפשר את פיתוחו של האיגוד והגדלת עוצמתו כלפי החברים פנימה וכלפי גורמי חוץ. לשם כך צריך האיגוד להגדיל את הכנסותיו ולקיים מערך ניהול פיננסי מתקדם וביקורתי.

יו"ר הוועד המנהל

בראשות אק"ט עומד יו"ר, אשר נבחר מכלל ציבור החברים. היו"ר הוא דמות ייצוגית ובולטת הן במישור השוטף והן כמוביל תרבותי ותוכני. על היו"ר להיות בקי בכל רזי האיגוד בנוסף להיותו פעיל בעשייה הקולנועית והתרבותית. תפקיד היו"ר הנו התנדבותי, והמכהן בו ממשיך בפעילותו המקצועית כרגיל. היו"ר מוביל את האיגוד יחד עם הוועד המנהל, המורכב מנציגי כל המחלקות המאוגדות. יחד הם מתווים מדיניות ואחראים על יישומה. בנוסף אליהם מכהנות וועדות ייעודיות האמונות על טיפול שוטף בנושאים ספציפיים וקידומם.

רכז פרויקטים וקידום מטרות העמותה

רכז פרויקטים וקידום מטרות העמותה הוא נציג חברי האיגוד בפני כל הגופים המחוקקים, המשדרים והמפיקים. כמו כן, פועל רכז הפרויקטים למען קידום האינטרסים של חברי האיגוד בנושאי רווחה, תרבות, חברה וכלכלה. על רכז הפרויקטים מוטל לנהל ולנווט את האיגוד בשלל הנושאים האלה. כמו כן דואג הרכז לביצוע המשימות השוטפות לאור היעדים אותם מתווה הנהלת האיגוד. רכז הפרויקטים הנו מנהל עמותה לא למטרות רווח ומחויב לעמידה בתנאי רשם העמותות. רכז הפרויקטים נבחר על ידי כלל חברי האיגוד ומחויב לקדם את האינטרסים שלהם.
רכז הפרויקטים מחוייב בדין וחשבון לחברי הוועד המנהל, ולוועדות השונות של האיגוד. הוועדות הנן וולונטריות וללא גמול כספי ועל כן מוטל על רכז הפרויקטים לעודד, לרכז ולווסת את פעילותן.

Close

צרו קשר

ט. 03.620.1474

ט. 03.620.1474

שעות פעילות המשרד: 10:00-16:00

רח׳ פינסקר 2, תל אביב יפו, ישראל
act@act.org.il