act logo

אודות

צוות ובעלי תפקידים

מנכ"ל

גיורא ואלה

גיורא ואלה
גיורא מחויב עמוקות לשוויון ולצדק חברתי, ולאורך השנים צבר ניסיון מקצועי וניהולי עשיר בעולם העבודה המאורגנת וזכויות עובדים בכלל ובקרב צורות העסקה מיוחדות ובלתי שגרתיות במיוחד, בניהול מו"מ ואכיפת זכויות עובדים, בקידום מדיניות מול הכנסת והממשלה, בניהול פרויקטים ובתחום העמותות.
במסגרת תפקידיו בשנים האחרונות, שימש כיועץ לשינוי מדיניות עבור עמותות חברתיות ונציג ארגון שתיל בכנסת, הקים וניהל את מחלקת אכיפה בהסתדרות העובדים ועד לאחרונה, עבד כמנהל מחלקת פיתוח עסקי וקשרי ממשל בקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.
גיורא היה שותף מרכזי בקליטת כל עובדי הניקיון בבתי החולים הממשלתיים להעסקה ישירה כעובדי מדינה, בקידום והשלמת חקיקה להגברת הבטיחות בעבודה בענף הבנייה והקמת הכשרת בטיחות בסיסית לעובדים באתרי בנייה, בשיפור תנאי ההעסקה והשכר של עובדי מערכת הבריאות, עובדי שמירה וניקיון ועוד.

אחראית איגוד מקצועי

הדס דינרמן

הדס דינרמן

אחראית קשרי חברים

חמוטל שמואלפלד

חמוטל שמואלפלד
חמוטל מנהלת את הפן האדמיניסטרטיבי של האיגוד ומהווה כתובת ראשונה לפניות החברים. חמוטל מטפלת בהרשמה לאיגוד, שינוי סיווג, דיווח על הפקות שמתחילות, עדכון פרטי חבר (כתובות ופרטים אחרים), הטבות, תשלומים, ביטוחים, ועוד.

מנהלת תחום איגוד מקצועי

הילית ישראל

הילית ישראל
אנו זמינים לפניות במייל או בנייד המשרדי בשעות פעילות המשרד וכמובן במקרים דחופים גם מעבר להן.

בעלי תפקידים נוספים:

ועדת ביקורת – עדין וינר, גיל אזרחי


מורשי חתימה – אור ויינר, גלי רשף, גיורא ואלה, מיכל רפופורט קסטן


ייעוץ משפטי – משרד עו"ד אלעד מורג


חשבת – ריקי כוכב


Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up