act logo

אודות

צוות ובעלי תפקידים

מנכ"ל

איתמר אביטן

איתמר אביטן
איתמר מכהן כמנכ"ל אקט משנת 2018 ומנהל את פעילותה השוטפת של העמותה על כל צדדיה, ומוביל מהלכים לקידום מטרות העמותה ומעמד חבריה.

טרם כניסתו לתפקיד באקט, איתמר הוביל את המאבק להקמת ועד העובדים בחברת פלאפון, והוביל את המו״מ מול הנהלת החברה לחתימה על הסכם קיבוצי היסטורי

אחראית איגוד מקצועי

איריס דור-און

איריס דור-און
איריס עוסקת במו"מ מול המעסיקים בנושאי הסכמי עבודה, מנהלת את פעילות קשרי הממשל של הארגון, מנהלת את תחום הקורסים וההכשרות בארגון ומקדמת יוזמות שונות לטובת פיתוח הארגון.

איריס מגיעה מהעולם החברתי והתקשורתי, ועבדה בעברה כמנהלת מטה איגוד הרופאים המתמחים (מרשם).

רכז\ת פעילות ארגונית

ערן כהן

ערן כהן
ערן עוסק בקשרי חברים, אכיפת זכויות עובדים/ות, אחראי פעילות שטח, ביקור בסטים לצורך שמירת הזכויות ודברור ברשתות החברתיות.

אחראית קשרי חברים

חמוטל שמואלפלד

חמוטל שמואלפלד
חמוטל מנהלת את הפן האדמיניסטרטיבי של האיגוד ומהווה כתובת ראשונה לפניות החברים. חמוטל מטפלת בהרשמה לאיגוד, שינוי סיווג, דיווח על הפקות שמתחילות, עדכון פרטי חבר (כתובות ופרטים אחרים) , תשלומים, ביטוחים, ועוד.
אנו זמינים לפניות במייל או בנייד המשרדי בשעות פעילות המשרד וכמובן במקרים דחופים גם מעבר להן.

בעלי תפקידים נוספים:

ועדת ביקורת – עדין וינר, גיל אזרחי, אורן רביב


מורשי חתימה – אור ויינר, גלי רשף, איתמר אביטן, מיכל רפופורט קסטן


ייעוץ משפטי – פישר בכר חן וול אוריון ושות'


חשבת – ריקי כוכב


Close

צרו קשר

Scroll Up