accessibility

בעלי תפקידים והנהלה

 

יעל רובין – אחראית קשרי חברים

act@act.org.il – 03-6201474

פעילות המשרד בשעות 10:00- 16:00

תחומי אחריות: הרשמה לאיגוד, שינוי סיווג, דיווח על הפקות שמתחילות, עדכון פרטי חבר (כתובות ופרטים אחרים) , תשלומים, ביטוחים, דיווח על בעיות בחוזים, עיכובים בתשלום/אי תשלום של מפיקים.

 

לילך זילברברג – אחראית יזמות וקשרי חוץ

dovrut@act.org.il  054-5801616

תחומי אחריות: התנהלות מול הפקות לקבלת הסכמי ההפקה וניהול תהליך אישורם, ניהול אתר אקט ועמוד הפייסבוק, הטבות, אירועים, כל נושא התכנים המקצועיים (קורסים, הדרכות הרצאות וכו') כולל הרשמה אליהם, הטרדות מיניות, ביקורי סט, שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים (איגודים אחרים, להב וכו')

 אנו זמינים לפניות במייל או בטלפון בשעות פעילות המשרד וכמובן במקרים דחופים גם מעבר להן.

 

איתמר אביטן – מנכ"ל אקט (רכז פעילות העמותה)

itamar@act.org.il    03-6201474

בנייד במקרים דחופים בלבד-  050-8631933

אנו נעשה את הסינון הראשוני לפניות החברים והחברות ונעביר לאיתמר את מה שדורש את התערבותו.

 

ועד מנהל אקט

הועד המנהל בנוי מנציגי/ות כל המחלקות באקט, לכל מחלקה יש נציג/ה בועד אשר משתתפים/ות בישיבות הועד המנהל . כל נציג/ת מחלקה הם כתובת לפניות מחברי/ות המחלקה אותה הם מייצגים/ות וכן מרכזים את קבוצת הוואטס אפ המחלקתית. קבוצת הוואטסאפ משמשת פלטפורמה להתייעצויות מקצועיות ואישיות והיכרות של חברי המחלקה. כל מחלקה מקיימת ישיבות מחלקתיות לקידום מקצועיות המחלקה בנוסף לקורסים המקצועיים הרגילים המתקיימים בשוטף באקט.

לועד המנהל ממונה יו"ר אשר מרכז את פעילות הועד בשוטף ואמון על התוויה ויישום של מדיניות הועד.

 

חברי הועד המנהל:

 

יו"ר הועד המנהל– אלי ביין-  054-6663354,  elibain@gmail.com

 

צילום – ארבל רום- 050-7266421, info@ehpro.co.il

מצלמה– רועי אזאגי- 052-8281860, roiezagui@gmail.com

גריפ – ערן ברלוביץ- 054-4531753, erananat@gmail.com

תאורה – רעות ג'ינג' – 052-3314616, reut.ging@gmail.com

סאונד– מוטי חפץ- 052-3803882, motisound@gmail.com

ע. במאי– איילת דר- 050-8675720, pearlla94@gmail.com

ארט – אהוד גוטרמן- 054-4934026, ehud.gutterman@gmail.com

איפור– מילי רנדלר- 052-3812290, milirendler@yahoo.com

הלבשה – נתן אלקנוביץ'- 052-2585204, natanelkanovich@gmail.com

הפקה – עידו זילברמן- 054-4691974, k9master@hotmail.com

ניהול תסריט– גרייסי בנוייש- 054-9933150, gracebenoish@gmail.com

 

בעלי תפקידים נוספים

ועדת ביקורת- איתמר לוריא, אייל טיאנו

מורשי חתימה- יאנה מיטניק, לליב סיון, קירה ביק

ייעוץ משפטי- עו"ד ליאור גרו

חשבת – ריקי כוכב

Close

צרו קשר

ט. 03.620.1474

ט. 03.620.1474

שעות פעילות המשרד: 10:00-16:00

רח׳ פינסקר 2, תל אביב יפו, ישראל
act@act.org.il