act logo

אודות

חברות בארגוני עובדים בינלאומיים

במהלך השנים אקט הצטרף כחבר בשני ארגוני עובדים בינלאומיים: IMAGO (איגוד הצלמים הבינלאומי) ו-UNI (ארגון גג של מגוון תעשיות, ביניהן עובדי המדיה, הבידור והאומנויות).

החברות באיגודים הבינלאומיים בעלת חשיבות מגוונת:

 1. למידה והרחבת הפרספקטיבה – החברות בארגונים הבינלאומיים, והקשרים שנוצרים עם איגודים מקבילים במדינות השונות, מאפשרות ללמוד על האתגרים ודרכי ההתמודדות במדינות אחרות, לקבל פרספקטיבה על מגמות בינלאומיות ולהבין איפה ישראל ואקט נמצאים ביחס להן. הלמידה משרתת אותנו בגיבוש המדיניות והוצאה שלה לפועל במשאים ומתנים, בעבודה לשינויי רגולציה ומול מקבלי ההחלטות ועוד.
 2. שיתופי פעולה ביוזמות, מאבקים וקידום מדיניות – הקשרים הבינלאומיים והחברות בארגונים מאפשרת לנו לקבל לעיתים סיוע נוסף. לדוגמה, הבאת אנשי מקצוע מחו"ל לסדנאות בישראל, או ההתגייסות והסולידריות הבינלאומית במאבק לשיפור תנאי העבודה באירוויזיון שישראל אירחה בשנת 2019. שיתופי פעולה שכאלו רלוונטיים גם במאבק הנוכחי כנגד הפגיעה בתאגיד השידור הישראלי (2023) ובאתגרים נוספים דוגמת הסדרת תנאי העבודה ומספר העובדים הישראליים בהפקות מקור המצולמות בחו"ל.
 3. חיזוק המעמד הבינלאומי של אקט, של התעשייה המקומית ושל ישראל – החברות בארגונים בינלאומיים מחזקת את המעמד והלגיטימיות שלנו, ומאפשרת לנו להראות את הצדדים המקצועיים, הליברליים והדמוקרטיים של ישראל והתעשייה המקומית.
 4. השתתפות במימון העלות מצד משרד התרבות – במסגרת התמיכה של משרד התרבות באיגודים המקצועיים בישראל, החברות בארגונים בינלאומיים מהווה קריטריון המזכה בהחזר כספי על ההוצאה.
Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up