act logo

אודות

על האיגוד

אקט

איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל הוא איגוד העובדים הגדול ביותר בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל ומייצג כ-950 חברים וחברות מכל המחלקות הטכניות והאמנותיות: צלמים/ות, צוות מצלמה, מעצבים/ות אמנותיים ומחלקתם, תאורנים/ות, גריפים/ות, א/נשי קול, א/נשי הפקה, עוזרי/ות במאי/ת ומנהלי/ות תסריט, מלבישים/ות ומאפרים/ות.

האיגוד, הקיים משנת 1989 ורשום כעמותה משנת 1994 (ע"ר 580149540), פועל לשפר ולקדם את מעמדם המקצועי של חבריו וחברותיו, לשמור על האינטרסים הכלכליים והמקצועיים שלהם, להגן על זכויותיהם ולייצגם בפני גורמי הפקה, שידור, רגולציה והמחוקקים. כמו כן, האיגוד פועל לחיזוק הסולידריות בתוכו ואת תחושת השייכות של החברים, להעלות את רמת המקצועיות שלהם ולהעשירם תרבותית.

מאז שנת 2012 האיגוד פועל תחת ההסתדרות במטרה לחזק את מעמד החברים והאיגוד אל מול המעסיקים ובמטרה לאפשר נקיטה בשורה רחבה יותר של צעדים לקידום ושמירה על זכויות החברים והחברות.

טיפול שוטף

אקט מייצג את חבריו וחברותיו במשא ומתן מול מפיקים על תנאי ההעסקה בהפקות, וכן במשא ומתן קיבוצי במטרה להסדיר את זכויות העובדים והעובדות בענף. נציגי האיגוד מבקרים בכל הפקה לשם בקרה על תנאי ההפקה ושמירה על זכויות החברים.

אקט מטפל בכל פניה של חבר/ה ומגן על זכויותיו/ה על ידי ייצוגו בפני המפיק, מספק ייעוץ משפטי חינם ובמקרים מסויימים, הגנה משפטית על חשבון האיגוד. כמו כן, האיגוד מטפל במקרים של הטרדות מיניות על הסט.

התחום המקצועי

אקט אוגר בתוכו מקצועות רבים וידע רב. אנו שואפים להשיג מצוינות בעבודתנו, להטמיע סטנדרטים לקבלה ולקידום ולהוביל את העשייה הקולנועית במקצוענות ובמוסר עבודה גבוה.
הקפדה על מקצועיות החברים, שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ועדכון הידע בעזרת השתלמויות מקצועיות – מהווים נדבך חשוב ועקרוני בפעילות האיגוד.

התחום הפרלמנטרי

אקט לוקח חלק פעיל בתהליכי החקיקה בוועדות הכנסת השונות לטובת חבריו והתעשייה כולה, תוך שיתוף פעולה עם איגודים נוספים בתעשייה בנושאים כמו חוק הקולנוע, רגולציה, דמי אבטלה, פיצויים ועוד.

התחום התרבותי

האיגוד שוקד האיגוד על קיומם של ימי עיון. פיתוח הצד התרבותי מהווה מרכיב חשוב באיגוד שכן השכלה תרבותית היא המניע של הפן האומנותי בעבודתנו.

ביטוח ושירותים פיננסיים לחברי האיגוד

אקט שוקד כל הזמן לשפר את תנאי ואת סביבת העבודה של חבריו. בין השאר דאג האיגוד לשלושה ביטוחים חשובים לחבריו. בין הביטוחים נמנים:

ביטוח צד ג' ואחריות בעלי מקצוע

בו מבוטחים כל חברי האיגוד באופן אוטומטי.

ביטוח תאונות אישיות

ההצטרפות הינה וולונטרית.

ביטוח בריאות

ההצטרפות הינה וולונטרית.

תוכלו לקרוא פרטים בנושא  ואת הפוליסות המלאות בעמוד ביטוחים >>

כל חברי וחברות האיגוד זכאים לייעוצים פנסיוניים וביטוחיים ללא עלות עם סוכני הביטוח של האיגוד.

Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up