accessibility

אקט – איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר)

משרדי אקט נמצאים ברחוב התעשיה 4 קומה 1 תל אביב, מיקוד 6713904. 
שעות פעילות המשרד – א'- ה' שעות 9:00-15:00. טלפון 052-5949966.

לוגו אקט- איגוד עובדי הקולונוע והטלוויזיה

מי אנחנו?

אקט – איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל הוקם בשנת 1989 ונרשם כדין כעמותה בשנת 1994. האיגוד מייצג כל המחלקות הטכניות והאמנותיות: צלמים, צוות מצלמה, מעצבים אמנותיים ומחלקתם ( סט-דרסרים, פרופרטי-מסטרים, קניינים, קונסטרקשן ועוזרים), תאורנים, גריפים, אנשי קול, אנשי הפקה, עוזרי במאי ומנהלות תסריט, מלבישות ומאפרות .
כיום מונה אקט כ-940 חברים, והמספר הולך וגדל.

פעילויות אקט

אקט פועל לשפר ולקדם את מעמדם המקצועי של חבריו, לשמור על האינטרסים הכלכליים והמקצועיים שלהם, להגן על זכויותיהם ולייצגם בפני גורמי הפקה, שידור, רגולציה והמחוקקים. האיגוד פועל לחיזוק הסולידריות בתוכו ואת תחושת השייכות של החברים. אקט פועל במספר רב של מישורים, על מנת להקיף את מכלול היעדים והמטרות העומדים בפניו.

טיפול שוטף

אקט מטפל בהסכמי העבודה ותנאי ההעסקה של חבריו.
אקט מקפיד לבקר בסטים לשם בקרה של תנאי ההפקה ושל מקצועיות החברים.
אקט מטפל בכל פניה של חבר/ה ומגן על זכויותיו/ה על ידי ייצוגו בפני המפיק, ייעוץ משפטי חינם או הגנה משפטית על חשבון האיגוד, במקרים מסוימים.

התחום התרבותי

לעמותה אתר אינטרנט פעיל .
כמו כן שוקד האיגוד על קיומם של ימי עיון.
פיתוח הצד התרבותי מהווה מרכיב חשוב באיגוד שכן השכלה תרבותית היא המניע של הפן האומנותי בעבודתנו.

התחום המקצועי

אקט אוגר בתוכו מקצועות רבים וידע רב. אנו שואפים להשיג מצוינות בעבודתנו, להטמיע סטנדרטים לקבלה ולקידום ולהוביל את העשייה הקולנועית במקצוענות ובמוסר עבודה גבוה.
הקפדה על מקצועיות החברים, שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ועדכון הידע בעזרת השתלמויות מקצועיות- מהווים נדבך חשוב ועקרוני בפעילות האיגוד.

התחום הפרלמנטרי

אקט לוקח חלק פעיל בתהליכי החקיקה בוועדות הכנסת השונות, תוך שיתוף פעולה עם איגודים מקבילים בנושאים כמו חוק הקולנוע, חוק הבזק, רשות השידור, רגולציה ועוד.

הסכמים מקצועיים

לעמותה הסכמי עבודה עם מספר גורמים בתעשייה כגון: איגוד המפיקים, מפיקי פרסומות, שידורי קשת , התאגיד  וכו'
הסדרה וקביעה של תנאי העבודה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל הינם נדבך יסודי במטרות של אקט.
האיגוד עושה כל העת מאמצים לשפר ולקדם את תנאי העבודה מול כל הגורמים בתעשייה.

ביטוח לחברי האיגוד

אקט שוקד כל הזמן לשפר את תנאי ואת סביבת העבודה של חבריו.
בין השאר דאג האיגוד ל-3 ביטוחים חשובים לחבריו.

בין הביטוחים נמנים:
– ביטוח צד ג' ואחריות בעלי מקצוע בו מבוטחים כל חברי האיגוד באופן אוטומטי.
– ביטוח תאונות אישיות – ההצטרפות הינה וולונטרית.
– ביטוח בריאות – ההצטרפות הינה וולונטרית.

תוכלו לקרוא פרטים בנושא  ואת הפוליסות המלאות בעמוד ביטוחים : http://bit.ly/2Gwizr5

התחום המנהלי

ניהול האיגוד נעשה לפי תקנון. שמירה על נוהלי עבודה תקינים בניהול האיגוד מהווה אחד מעמודי התווך לקיומו של האיגוד.
תקציב האיגוד מבוסס כיום על תשלום דמי חבר שאליהם מצטרפים כספים מהקופה הציבורית של המדינה.
הגדלת משאבי העמותה יאפשר את פיתוחו של האיגוד והגדלת עוצמתו כלפי החברים פנימה וכלפי גורמי חוץ.
לשם כך צריך האיגוד להגדיל את הכנסותיו ולקיים מערך ניהול פיננסי מתקדם וביקורתי.

יו"ר הוועד המנהל

בראשות האיגוד עומד יו"ר, אשר נבחר מכלל ציבור החברים.
היו"ר הוא דמות ייצוגית ובולטת הן במישור השוטף והן כמוביל תרבותי ותוכני.
על היו"ר להיות בקי בכל רזי האיגוד בנוסף להיותו פעיל בעשייה הקולנועית והתרבותית.
תפקיד היו"ר הנו התנדבותי, והמכהן בו ממשיך בפעילותו המקצועית כרגיל.
היו"ר מוביל את האיגוד יחד עם הוועד המנהל, המורכב מנציגי כל המחלקות המאוגדות.
יחד הם מתווים מדיניות ואחראים על יישומה.
בנוסף אליהם מכהנות וועדות ייעודיות האמונות על טיפול שוטף בנושאים ספציפיים וקידומם.

רכז פרויקטים וקידום מטרות העמותה

רכז פרויקטים וקידום מטרות העמותה הוא נציג חברי האיגוד בפני כל הגופים המחוקקים, המשדרים והמפיקים.
כמו כן, פועל רכז הפרויקטים למען קידום האינטרסים של חברי אקט בנושאי רווחה, תרבות, חברה וכלכלה.
על רכז הפרויקטים מוטל לנהל ולנווט את האיגוד בשלל הנושאים האלה.
כמו כן דואג הרכז לביצוע המשימות השוטפות לאור היעדים אותם מתווה הנהלת האיגוד.
רכז הפרויקטים הנו מנהל עמותה לא למטרות רווח ומחויב לעמידה בתנאי רשם העמותות.
רכז הפרויקטים נבחר על ידי כלל חברי האיגוד ומחויב לקדם את האינטרסים שלהם.
רכז הפרויקטים מחוייב בדין וחשבון לחברי הוועד המנהל, ולוועדות השונות של אקט.
הוועדות הנן וולונטריות וללא גמול כספי ועל כן מוטל על רכז הפרויקטים לעודד, לרכז ולווסת את פעילותן.

Close

צרו קשר