ביטוחים

ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח לפיצוי לחברי האיגוד במקרה של השבתה מעבודה עקב תאונה כלשהיא
(בכל מקום בארץ ובעולם, לאו דווקא בזמן עבודה) או חו"ח למקרה של מוות או נכות תמידית.
להלן סכומי הפיצויים.

  1. במקרה מוות מתאונה: 130,000 ש"ח
  2. במקרה של נכות מלאה צמיתה מתאונה או במקרה של נכות חלקית צמיתה מתאונה – אחוז מסכום הביטוח, בשיעור אחוז הנכות שיקבע למבוטח: 130,000 ש"ח
  3. במקרה של השבתה מעבודה עקב תאונה מעל 11 ימים ישולם לחבר האיגוד פיצוי בגובה: 925 ש"ח לשבוע.

פרמיה חודשית לחבר – 50 ₪.

פוליסת ביטוח לתאונות אישיות
טופס תביעה לתאונות אישיות

 

ביטוח בריאות ACT FAMILY

ביטוח בריאות לחברי איגוד אקט ובני משפחותיהם.
פוליסת הביטוח נבנתה לפי דרישות האיגוד בהתאם להמלצות מקצועיות ולצרכים האמתיים.
בפוליסת הביטוח קיימות 2 דרגות כיסוי:

דרגת הכיסוי הבסיסית
עלות הביטוח הינה:
חבר איגוד – 14 ₪.
בת/בן זוג – 14 ₪.
ילד (עד גיל 25 כולל) – 8 ₪ (אין תשלום מילד שלישי ומעלה)
דמי הביטוח עבור כיסויים אלו ישולמו ע"י החבר כחלק מדמי החברהשוטפים. עבור בני/ בנות הזוג והילדים ישלם כל חבר ישירות לגוף המבטח בדרך גבייה אישית.

דרגת הכיסוי הנוספת (מורחבת)
ההצטרפות לדרגת הכיסוי הנוספת הינה ישירות מול נציגי סוכנות הביטוחוהתשלום עבורה יבוצע ע"י החבר באמצעי גבייה אישי.

פוליסת ביטוח בריאות

 

ביטוח צד ג'

דמי החבר החודשיים של כל חבר איגוד כוללים פרמיה בגין ביטוח צד ג'.
שלא כמו בביטוח בריאות וביטוח תאונות אישיות שחבר איגוד רשאי להוסיף אותם לדמי החבר החודשיים, ביטוח צד ג' הינו חובה ונגבה כחלק מדמי החבר מכל חברי האיגוד כל חבר משלם כ-5 שקלים לחודש ומכוסה בביטוח צד ג' עד גובה כיסוי של $1,000,000.

לצפייה בפוליסה לחץ על הקישור:

פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט – מהדורת ספטמבר 2016