תנאי קבלה – מחלקת סאונד

סיווגים פנים מחלקתיים:

 • מקליט ראשי
 • מקליט
 • מקליט מועמד
 • בום מן ראשי
 • בום מן מועמד

 קריטריונים לקבלת מועמד כ"איש קול ראשי" (sound mixer):

 1. על המועמד להיות חבר איגוד (אקט) רשום כאיש קול.
 2. עבד כמקליט לפחות בשלושה(3) סרטים (פיצ'רים) באורך מלא.
 3. עבד כמקליט לפחות בשבע (7) סדרות טלוויזיה או תוכניות ריאליטי.
 4. בקשת שינוי סיווג חתומה בידי שני מקליטים/צלמים חברי איגוד הרשומים כראשיים כולל המלצותיהם בכתב.

על מועמד לסיווג כאיש קול ראשי לעמוד בכל הקריטריונים

קריטריונים למועמד לסיווג "איש קול " (sound man):

 1. על המועמד להיות חבר איגוד (אקט) רשום, אשר עובד כמקליט מועמד למעלה משנה או בעל ניסיון קודם מוכח . תנאי זה הינו חובה לרישום כמקליט.
 2. קורות חיים ורישום עבודות.
 3. בקשת שינוי סיווג חתומה בידי שלשה (3) ממליצים חברי איגוד איתם עבד במהלך השנתיים האחרונות ממחלקות: קול/צילום כולל המלצותיהם בכתב.
 4. ראיון עם נציג מחלקת קול/אקט.

על מועמד לסיווג כאיש קול לעמוד בכל הקריטריונים.

 קריטריונים למועמד לסיווג "מפעיל בום" (boom man):

 1. על המועמד להיות חבר איגוד (אקט) רשום, אשר עובד כמפעיל בום מתלמד למעלה משנה (1).  תנאי זה הינו חובה לרישום כמפעיל בום.
 2. עבד כבום מן מתלמד לפחות בתשעים (90) ימי צילום.
 3. שתי (2) המלצות של מקליטים ראשיים/ בומנים חברי איגוד איתם עבד במהלך השנתיים האחרונות.
 4. קורות חיים ורישום עבודות.

* על מועמד לסיווג כאיש קול לעמוד בכל הקריטריונים.

קריטריונים להצטרפות לסיווג "איש קול-מקליט מועמד" (sound man):

 1. קורות חיים עדכניים.

 הערות ביחס ל "מקליט-איש קול מתלמד":

 • אינו רשאי בשום תנאי לשמש כמקליט יחיד\ראשי בהפקות אשר מוגדרות כז'אנר עליון (סרט באורך מלא, סדרת טלוויזיה). רשאי לעבוד בשנה הראשונה במחיר הנמוך עד 30% ממחיר המינימום הקבוע בהסכמי העבודה של האיגוד.
 • מתלמד ישלם בשנה הראשונה דמי חבר בגובה של 67% (תוספות ביטוח ישולמו במלואם אם יהיה מעוניין בכך).
 • בתום השנה הראשונה יחויב לשלם דמי חבר מלאים ויחויב לעבוד בהתאם למחירי המינימום המקובלים בתעשיית ההפקות.

 קריטריונים להצטרפות לסיווג "מפעיל בום מועמד":

 1. קורות חיים עדכניים.

 הערות ביחס ל "מפעיל בום מתלמד":

 • אינו רשאי בשום תנאי לשמש כבום מן יחיד\ראשי בהפקות אשר מוגדרות כז'אנר עליון (סרט באורך מלא, סדרת טלוויזיה, דרמת טלוויזיה) רשאי לעבוד בשנה הראשונה במחיר הנמוך עד 30% ממחיר המינימום הקבוע בהסכמי העבודה של האיגוד.
 • מתלמד ישלם בשנה הראשונה דמי חבר בגובה של 67% (תוספות ביטוח ישולמו במלואם אם יהיה מעוניין בכך).
 • בתום השנה הראשונה יחויב לשלם דמי חבר מלאים ויחויב לעבוד בהתאם למחירי המינימום המקובלים בתעשיית ההפקות.