אתר הבית של אק"ט

אק"ט הוא איגוד עובדי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל המייצג את כל המחלקות הטכניות והאמנותיות על הסט.

כרטיסים חינם לחברי אקט! פסטיבל הסטודנטים מארח את הצלמים לוקה ביגאצי ואסטבן בורבאס

עלה ב 24.05.2017

AIbEiAIAAABDCI_As-LfuaviByILdmNhcmRfcGhvdG8qKGJlNTM2ODQ2NDk1YTFkZDIzZjM4MDQ1ODZlZmU3MmNmYjA1YmMyMTAwAZUZgAvrXfxJIJx_PjgjSQfzzX9B

פסטיבל הסטודנטים בתל אביב שיערך בחודש יוני (18-24 ליוני)

יארח את לוקה ביגאצי ואסטבן בורבאס, צלמים מהשורה הראשונה.

במסגרת שיתוף הפעולה של אקט עם הפסטיבל, הוקצתה כמות כרטיסים לחברי אקט.

על הצלמים והאירועים:

***לוקה ביגאצי – צלם איטלקי. זכה בשבעה פרסי האקדמיה האיטלקית לקולנוע.

מוכר בזכות עבודתו בסרטים 'יפה לנצח' (2013) 'נעורים' (2015) ו'זה בוודאי המקום' (2011). עבד עם במאים רבים: סילביו סולדיני, מריו מרטונה, ג'יאני אמיליו, פרצ'סקה ארצ'יבוגי, מיכאל פלאסידו, עבאס קיארוסטמי ופאולו סורנטינו.

 – ב-19 ביוני בשעה 18:30 יוקרן פרק מהסדרה 'האפיפיור הצעיר', ואחריו יתקיים אירוע A&Q בהשתתפותו.

– ב-20 ביוני בשעה 20:00 תתקיים סדנת אמן, לאחר הסדנה יוקרן הסרט 'יפה לנצח'

***איסטבן בורבאס – צלם קולנוע שוודי שהחל את עבודתו עם רוי אנדרסון, בשנת 1984.

במהלך שלושים השנים האחרונות יצרו אנדרסון ובורבאס בסטודיו 24, אין-ספור פרסומות וסרטים באורכים שונים החל מחמש-עשרה שניות ועד שעתיים. בכל הפרויקטים הללו באה לידי ביטוי השאיפה לתאר את השמחה האנושית, את הצער והפגיעות סביבנו במצבים שכולנו יכולים להזדהות איתם. העבודה האחרונה של בורבאס עם רוי אנדרסון, "יונה מתיישבת על ענף ומהרהרת בקיום" זיכתה אותו בפרס אריה הזהב בפסטיבל הסרטים בוונציה 2014 הסרט "יונה מתיישבת על ענף ומהרהרת בקיום" ותכנית הכוללת סרטים קצרים ופרסומות של רוי אנדרסון שצילם.

ב- 20 ביוני ב-15:00 תתקיים כיתת אמן בפסטיבל בה נקרין מיצירותיו הקצרות. ב-21 ביוני ב-18:00 יוקרן הסרט "יונה יושבת על ענף ומהרהרת בקיום" ואחריו יתקיים אירוע A&Q בהשתתפותו.

ההרשמה חינם דרך מייל אקט: act@act.org.il . הזדרזו מספר המקומות מוגבל. יש לציין במדוייק את האירועים שאליהם נרשמים.

 

לינק לדף הפסטיבל:  פסטיבל הסטודנטים תל אביב

לוגו עם איגוד עובדים

חוק מוסר תשלומים – שאלות ותשובות

עלה ב 24.05.2017

לוגו עם איגוד עובדים

*המסמך הינו מסמך של המחלקה המשפטית של שח"ם ובאדיבותם. נעשו שינויים קלים על מנת להתאימו אלינו.

חוק מוסר התשלומים עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת בתאריך 22.03.17 .
מה החוק הזה אומר לגבינו? להלן מספר שאלות ותשובות שיוכלו לעזור לכם להבין את החוק וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעבודתכם.

מהו חוק מוסר תשלומים לספקים?
חוק מוסר תשלומים לספקים התשי"ז 2017, הינו חוק חדש שאושר ביום 22.03.17 על ידי הכנסת, שמטרתו לשפר את מוסר התשלומים הנמוך במשק, במיוחד של המדינה, ולהביא באמצעותו לתשלום מהיר יותר של התמורה לספקים. בשורה התחתונה החוק קובע מהם התנאי תשלום המינימליים של התמורה המגיעה לספקים.

מתי החוק ייכנס לתוקף?
מרבית סעיפי החוק ייכנסו לתוקף בתחילת יולי 2017, וחלק קטן מסעיפי ייכנסו לתוקף בתחילת אוגוסט 2017.

על מי החוק החל?
החוק חל על כל רשות מדינה, משרד ממשלתי, רשות מקומית, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב, מפעל הפיס, וכל עסק שמתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עבודה.

האם החוק עלינו?
כן. החוק קובע שספק הוא מי שמספק טובין, נותן שירות, או מבצע עבודה דרך עיסוקו. כלומר החוק חל על כל השירותים שאנחנו נותנים , שלא מצויים ביחסי עובד מעביד בכל מסגרת עצמאית – שכר אומנים, עוסק פטור, עוסק מורשה, וחברה בע"מ.

על איזה גופים שאנחנו עובדים איתם החוק בעצם יחול?
החוק בעצם חל על כל גוף לו אנחנו נותנים שירותים ומקבלים ממנו תמורה.. ואולם, על כל התקשרות כזו חלים כללים של תנאי תשלום שונים בהתאם לגוף המזמין, כפי שיפורט בהמשך

תנאי תשלום ממזמין שהוא רשות מדינה או משרד ממשלתי

מהם תנאי התשלום ממזמין שהוא רשות מדינה או משרד ממשלתי?
תנאי התשלום שהחוק קובע הינו לא יאוחר משוטף + 30. בפועל אנחנו כמעט ולא מעניקים ישירות שירותים ישירות לרשות מדינה או משרד ממשלתי, כך שההוראות לגבינו פחות רלוונטיות.

האם פמ"י פרמיום שמפעילה את שירותי תרבות לפריפירה של משרד התרבות נחשבת למזמין שהוא משרד ממשלתי?
על פניו נראה כי התשובה לכך היא לא. שכן חברת פמ"י פרמיום היא חברה פרטית שזכתה במכרז של משרד התרבות, ולכאורה בעצמה הינה ספק של משרד התרבות. ולכן, נראה, כי על פניו, תנאי התשלום המחייבים עבורה הם של עסק (כפי שיפורט בהמשך). ואולם, מבחינה מהותית הינה זרוע של משרד התרבות, וצינור להעברת כספים ממשרד התרבות ליוצרים, ועל כן ישנן סיבות טובות כי תנאי התשלום של משרד ממשלתי כן יחולו עליה. כיום ידוע לנו כי פמ"י פרמיום משלמת ליוצרים בתנאי תשלום של שוטף + 60, אשר הינם בכל מקרה חורגים מתנאי התשלום המותרים בחוק לגבי עסק. שח"ם יבדוק את העניין לאחר כניסת החוק לתוקף.

תנאי תשלום ממזמין שהוא גוף מתוקצב מהו גוף מתוקצב?
על פי החוק, גוף מתוקצב הינו אחד מאלה:
1. תאגיד – תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק, והוא מוסד של המדינה או שנתקיים בו אחד מאלה:
(א) הממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;
(ב) חבריו או חברי הנהלתו, כולם או מקצתם, מתמנים בידי הממשלה או בידי שר.
2. חברה ממשלתית.
3. חברה עירונית.

מהם תנאי התשלום ממזמין שהוא גוף מתוקצב?
תנאי התשלום שהחוק קובע ממזמין שהוא גוף מתוקצב הינם לא יותר משוטף + 45 ימים. אולם, אם נקבע בחוזה בכתב, באישור המנכ"ל של הגוף המזמין, מועד אחר לתשלום הוא יהיה הקובע. אבל צריך להוכיח במקרה זה כי הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושאין מדובר במועד בלתי הוגן באופן חריג.

 תנאי תשלום ממזמין שהוא רשות מקומית

מהם תנאי התשלום ממזמין שהוא רשות מקומית?
תנאי התשלום שהחוק קובע ממזמין שהוא רשות מקומית הינו לא יאוחר משוטף +45.
אולם, אם העסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני, רשאית הרשות המקומית לדחות את מועד התשלום החלק היחסי מהתמורה בממומן באמצעות המימון החיצוני עד תום 10 ימים מיום קבלת המימון החיצוני.

 תנאי תשלום ממזמין שהוא עסק

מהו עסק?
עסק מבחינת החוק הוא למעשה כל מי שמתקשר עם ספק לביצוע עסקה לרבות עוסק מורשה ועוסק פטור, ולמעט רשויות מדינה, משרדים ממשלתיים רשויות מקומיות וגופים מתוקצבים.

איזה עסקים מעסיקים שחקנים?
למעשה, על פי החוק, הרוב המזמינים שמקבלים שירותים מאיתנו הינם עסקים. ביניהם ניתן לכלול חברות הפקה בטלוויזיה ובקולנוע ומפיקי פרסומות.

מה הם תנאי התשלום ממזמין שהוא עסק?
תנאי התשלום שהחוק קובע מעסק הינם לא יותר משוטף + 45 ימים.
אולם, אם נקבע בחוזה בכתב מועד אחר לתשלום הוא יהיה הקובע. אבל צריך להוכיח במקרה זה כי הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושאין מדובר במועד בלתי הוגן באופן חריג.
בכל מקרה, אנו ממליצים שלא להכניס לחוזה העבודה או לחתום על הזמנת עבודה הפועלת בניגוד לשוטף +45.

מה קורה אם לא נחתם חוזה בכתב בין הצדדים?
כאמור, על פי החוק בריאת המחדל, הינה שוטף + 45, ועל כן בכל מקרה בו לא נחתם חוזה בכתב, תנאי התשלום יהיו שוטף + 45.

האם בעצם לפי החוק אפשר גם לקבוע בחוזה תנאי תשלום של יותר משוטף + 45?
בעקרון כן. אבל אז הצד המזמין צריך להוכיח שהסיבה היא אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושלא מדובר במועד בלתי הוגן באפן חריג. בחוק לא נקבעו מהן התקשרויות מיוחדות שמהוות סיבה לדחייה מועד תשלום או מהו מועד בלתי הוגן באפן חריג. ככל הנראה הדבר יקבע על ידי פסיקת בתי המשפט בעתיד.

 אכיפת החוק

מה קורה אם מזמין מעוניין לשלם לי בתנאי תשלום שלא בהתאם לחוק?
מדובר בהפרת החוק, וכל מה שייכתב בחוזה שנוגד את החוק לרעת המזמין ייחשב כבטל ותנאי התשלום יהיו בהתאם לחוק.

מה קורה אם מזמין שהוא עסק מעוניין לכתוב בחוזה תנאי תשלום שהם מעל לשוטף + 45 ואין להם סיבה מיוחדת או שהם בלתי הוגנים באפן חריג?
בסיטואציה כזו נראה כי ישנן 3 אופציות:
1. לא לחתום על החוזה.
2. להגיש תביעה לבימ"ש כנגד המזמין לתביעה לאכיפת הוראות החוק .
3. להסכים בלית ברירה ולחתום על החוזה בתנאי תשלום מנוגדים לחוק, ולאחר חלוף מועד התשלום על פי החוק, להגיש תביעה לבית המשפט על איחור בתשלום. זוהי לכאורה, האופציה הריאלית ביותר.

מה קורה אם מזמין לא משלם את התמורה במועד על פי החוק?
על פי החוק, תמורה שלא שולמה במועד, תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 30 ימים בתוספת ריבית פיגורים.

אכיפת החוק מול מזמין שמפר את הוראותיו אפשרית באמצעות שליחת מכתבי התרעה ופניה לבימ"ש לתביעות קטנות.

 

כרטיסים חינם לחברי אקט! פסטיבל הסטודנטים מארח את אנטון גומז

עלה ב 22.05.2017

פסטיבל הסטודנטים בתל אביב שיערך בחודש יוני (18-24 ליוני)

יארח את אנטון גומז, המעצב האומנותי הקבוע של אלמדובר .

– סדנת האמן תתקיים ב 23/6 בשעה 14:00.

– הקרנת הסרט "העור בו אני חי" שאחריו יתקיים מפגש  שאלות ותשובות יתקיים  ב24/6 בשעה 12:00

במסגרת שיתוף הפעולה של אקט עם הפסטיבל, הוקצתה כמות כרטיסים לחברי אקט.

ההרשמה חינם דרך מייל אקט: act@act.org.il . הזדרזו מספר המקומות מוגבל.

לקריאה נוספת:

אנטון גומז ב IMDB

לינק לדף הפסטיבל:  פסטיבל הסטודנטים תל אביב

הנה היא מגיעה…

עלה ב 22.05.2017

הרצאה בנושא זכויות יוצרים באינטרנט

עלה ב 22.05.2017

ביום שישי 9.6 בין השעות 09:30-11:30 תערך הרצאה בנושא זכויות יוצרים באינטרנט.

האירוע ייערך ב"מקום טוב" ברחוב סלומון 7 ת"א.

ההרצאה תועבר על ידי עו"ד טוני גרינמן, מומחה לזכויות יוצרים וקניין רוחני .

בהרצאה נתמקד בנושאים שרלוונטיים לנו בדגש על מחלקת ארט וצלמים.

למי שלא מכיר, משרדו של טוני גרינמן יצג את ציבור במאי הקולנוע והטלוויזיה בהליכים תקדימיים בבתי המשפט המחוזיים, שבהם הוכרו לראשונה זכויות יוצרים של במאי קולנוע וטלוויזיה ,  ליווה את הקמתה של תל"י וכן מלווה המשרד הפקות קולנוע וטלוויזיה, פרויקטים במדיה החדשה, ובתחומי ההוצאה לאור, המוסיקה, התיאטרון, הצילום והאמנויות האחרות.

להמשך קריאה לינק לאתר:

האתר של טוני גרינמן

הרשמה במייל act@act.org.il יש להירשם עד ה25.5,  הזדרזו להירשם מס' המקומות מוגבל. ההשתתפות בתשלום של 20 ₪.

מוזמנים להעביר לטוני שאלות מראש לקראת ההרצאה במייל: Dovrut@act.org.il

 

עלה ב 21.05.2017
עלה ב 18.05.2017
עלה ב 09.05.2017
עלה ב 09.05.2017
עלה ב 08.05.2017