זה כל כך פשוט כשזה בסרט...

אנשים הולכים לקולנוע או יושבים בבית מול הטלוויזה, מביטים במסך. לפעמים הם צוחקים, לפעמים זולגת להם דמעה, ונדמה להם שהשחקנים פשוט עמדו שם ועשו את זה, שהקסם מתרחש מעצמו. הם לא יודעים מה שאנחנו יודעים, שמאחורי כל שחקן שמשחק מול מצלמה עומדים עשרות - לפעמים מאות - אנשים. שזה כולנו. כל בעלי התפקידים על סט.

ובשביל שנעמוד שם גאים ומקצועיים. יש לנו איגוד. אקט. וזה האתר של אקט. כלומר של כולנו.

עלה ב 20.02.2017
עלה ב 19.02.2017
עלה ב 16.02.2017
עלה ב 14.02.2017
עלה ב 09.02.2017
עלה ב 09.02.2017
עלה ב 06.02.2017
עלה ב 01.02.2017

פנסיית חובה לעצמאים – כל מה שצריך לדעת

עלה ב 30.01.2017

החל מינואר 2017 עצמאיים המרוויחים מעבר למחצית השכר הממוצע במשק  (העומד בשנת 2017 על 9,673 ש"ח) יחויבו לחסוך לפנסיה.

הפקדה לפנסיה ב: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. מי שהיה חייב ולא הפקיד לפנסיה ייקנס ב-500 ₪ בשנה.

האם אני חייב בהפקדה לפנסיה?

 • עברתם את גיל 21
 • טרם הגעתם לגיל פרישה
 • מי שחגג 55 שנה ב-1/1/2017 פטור מחובת ההפקדה
 • מנהלים עסק עצמאי יותר מחצי שנה (עוסקים חדשים לא יחויבו לבצע הפרשה בתחילת פעילותם).
 • מרוויחים יותר ממחצית השכר הממוצע במשק (שכר הממוצע במשק עומד על 9,673 ₪ דהיינו הכנסה שמעל 4830 ₪)

במידה ועניתם "כן" לכל השאלות, חלה עליכם חובה לחסוך לפנסיה החל מינואר 2017

מה שיעור ההפרשה לפנסיה?

 • השיעור ייקבע לפי השכר הממוצע במשק, בשנת 2017 9,673 שקל.
 • העצמאים נדרשים לחסוך 4.45% משכרם עד מחצית השכר הממוצע במשק ו12.55% על השכר שבין מחצית השכר הממוצע ועד גובה השכר הממוצע.
 • עצמאי שהכנסתו החייבת בשנת 2017 הינה 9673 ₪ יידרש להפקיד כ-825 שקל בחודש.
 • עצמאי שהכנסתו החייבת בשנת 2017 הינה 4830 ₪ יידרש להפקיד כ-220 שקל בחודש.
 • כמובן שמי בלי קשר לחוק החדש כבר מפקיד לפנסיה באופן עצמאי מקיים התנאי, ולא יידרש להפקיד סכומים נוספים מעבר לכך.
 • תקרת הפקדה לפנסיה הועלתה ל-16.5% מתקרת השכר של 17,400 ₪ בחודש, דהיינו הפקדה שנתית מקסימלית לפנסיה שתוכר במס בסך 34,450 ₪. (תקרת ההפקדה הוגדלה ב-0.5%).
 • מעל השכר הממוצע במשק אין חובת הפקדה, אבל אפשר להפקיד ולקבל הטבות מס.

את ההפקדות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים יש לבצע מידי חודש וכך לשמר את הביטוחים הנלווים בתוכנית הפנסיונית. לקופת גמל ניתן לבצע הפקדות באופן חד פעמי פעם בשנה. הנחיות נוספות יפורסמו במהלך השנה לאחר אישורו הסופי של החוק.

הצטרפות לקרנות פנסיה ברירת מחדל

רוצה להפסיק לשלם דמי ניהול מקסימאליים על החיסכון לפנסיה שלך? משרד האוצר בחר שתי קרנות פנסיה עם דמי ניהול מוזלים. תוכל לבחור את הקרן המתאימה לך ולהצטרף אליה באופן דיגיטלי

 • הלמן אלדובי
 • מיטב דש

דמי אבטלה לעצמאים?

 • כשהעצמאי סוגר את העסק או פורש לפנסיה, הוא יוכל למשוך 1/3 מהסכום שצבר בקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים או קופת הגמל. הפקדות כעצמאי בלבד (את הסכום יוכל למשוך מבלי לשלם 35% מס/קנס כפי שמחויב כיום).
 • בחישוב נלקחת בחשבון גם צבירה בקופת גמל עצמאית מהתקופה שקודמת לחוק, וכל זאת עד לתקרה.
 • מספר שנות העבודה כפול הכנסתו החודשית או/עד תקרה של 12,230 שקל שהיא תקרת הפטור על פיצויים.
 • הסיוע יינתן כקצבה חודשית שתיפרס באופן שווה על שלושה חודשים.
 • חשוב להדגיש שמשיכת כספים בדרך הזו נכנסת לנוסחת הקיזוז לפי תיקון 190 , ותקטין את הפטור על הפנסיה, שנחשב כהיוון לצורך הנוסחה.

לתשומת לב, לא מדובר על מקרים של צמצום הכנסה, או מקרים בהם ישנם מספר חודשים ללא הכנסה אלא אך ורק במקרה של סגירת העסק!

הפחתה בביטוח לאומי לעצמאים (לבעלי ההכנסות הנמוכות)

 • דמי הביטוח הלאומי מופחתים רק למי שמרוויח עד 60% מהשכר הממוצע במשק, בערך 6,000 שקל, ושיעורם יעמוד על 2.87% במקום 6.72% מהשכר.
 • עבור מי שמרוויח מעל 60% מהשכר הממוצע, דמי הביטוח יעלו מ 11.23 ל12.85%.
 • אין שינוי באחוזי התשלום לדמי בריאות המשולמים גם הם לביטוח לאומי.
 • ההפחתה בדמי הביטוח נועדה לעזור לבעלי ההכנסות הנמוכות לממן את חובת ההפקדה לפנסיה

המשמעות היא שככל שעצמאי מרוויח יותר הוא ישלם יותר כסף לביטוח לאומי, שכן ברמת השכר הגבוהה הוא ישלם עוד 1.65%.

דוגמאות:

 • עצמאי שמרוויח 5,800 שקל בחודש יחסוך כ-200 שקל מהתשלום החודשי לביטוח לאומי, ייהנה מזיכוי ממס הכנסה בסך של 80 ₪, ויפריש כ-340 שקל לפנסיה.
 • עצמאי שמרוויח 10,000 שקל בחודש יחסוך כ-150 ₪ מהתשלום החודשי לביטוח לאומי ו-260 ₪ זיכוי במס הכנסה וישלם כ-830 שקל לפנסיה.
 • עצמאי שמרוויח 15 אלף שקל בחודש יחסוך כ-60 שקל מהתשלום לביטוח לאומי זיכוי 330 ₪ במס וישלם כ-830 לפנסיה. במקרה זה כדאי להפקיד לפנסיה סכום גבוה יותר ולזכות לזיכוי במס גבוה יותר.

סוף שנה 2016 – עצות והמלצות ששוות כסף

עלה ב 30.01.2017

תקרת הכנסות עוסק פטור לשנת 2017 עודכנה ועומדת על 98,707 ₪.

בשנת 2016 תקרת עוסק פטור היתה 99,006 ₪.

כדאי לבחון עם תחילת שנת 2016 האם לשנות את הרישום במע"מ ל"עוסק פטור". התנאי לשינוי מ"עוסק מורשה" ל"עוסק פטור" בשנת 2017 הוא כי במהלך השנתיים האחרונות לא עלה מחזור העסקאות על 100,000 ₪.הצהרת עוסק פטור – חלה החובה על עוסקים פטורים לדווח על מחזור הכנסותיהם עד לתאריך 31/01/2017  איחור בדיווח יגרור קנס בסך 750 ₪.

הדרכים לדיווח מחזור עסקאות:

 1. באמצעות הטופס הכחול (שנשלח בדואר לעוסקים במהלך החודש האחרון) אותו יש למלא ולהגיש במע"מ.
 2. לדווח באמצעות האינטרנט בכתובת https://www.misim.gov.il/empatur/
 3. לגשת למשרדי מע"מ ולדווח.

מס הכנסה שלילי = מענק עבודה

מתי אהיה זכאי לקבל מענק ממס הכנסה?

 1. כשעבדתי בשנת 2016 כשכיר ו/או כעצמאי
 2. גילי מעל 23 שנים ויש לי לפחות ילד אחד או שגילי מעל 55 שנים (גם ללא ילדים).
 3. הכנסתי הממוצעת החודשית נעה בין 2,100 ₪ ל- 6166 ₪ /6770 ₪.
 4. לא היו לי או לבני ביתי נכסיי נדלן מלבד דירת מגורים אחת.

את הבקשה למס הכנסה שלילי יש להגיש בסניף הדואר, להצטייד ב-ת.ז. ופרטי חשבון הבנק שלכם. תשובה תתקבל ממס הכנסה על גובה המענק המגיע תוך כחודשיים.

כיום ניתן לבצע להגיש את הבקשה למענק באופן מקוון, מצ"ב הלינק לשימושכם https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx/

סכום המענק נע מ- 360 ₪ ועד 6,000 ₪

לשימושכם עומד סימולטור המאפשר לקבל נתונים לגבי סכום המענק והזכאות למענק המגיע לך: https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/ או בטלפון *4954.

 • החל משנת 2010 חלה החובה להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה באופן מקוון באינטרנט ואת הפלט המופק חובה להגיש פיזית במשרדי השומה. חשוב לשמור את ההעתק החתום בחותמת מס הכנסה המאשר את ההגשה. כתובת האתר לשידור הדוח https://www.misim.gov.il/shdochshana1301/ /
 • תיאומי מס באינטרנט לשנת 2017

ניתן לבצע תיאום מס באופן מקוון (פעם אחת בשנה), תיאומי מס לשכירים שעובדים ביותר ממקום עבודה אחד. תיאומי מס שכר אומנים, סופרים, מרצים, בוחנים ועוד. לאחר תהליך הזדהות קצר תוכל/י לעדכן את נתוני הכנסותיך לשנת 2017 ולקבל את תיאומי המס המודפסים במייל או באתר מידית.

כתובת האתר   https://www.misim.gov.il/shteumeimas/

 • החל משנת 2014 חובה לציין על כל חשבונית מס שתונפק בסכום שמעל 5000 ₪. את פרטי הלקוח – עוסק מורשה / ח.פ/ ע.ר / או ת.ז.
 • פנסיה לעובדים שכירים

החל משנת 2008 חלה חובת פנסיית חובה: המעסיק חייב בגין כל עובד שכיר לבצע הפרשה לפנסיה. בשנת 2017 ההפרשות לפנסיה הן לפי החלוקה: תגמולים חלק המעביד 6.5% , תגמולים חלק העובד 6% וחלק המעביד בגין פיצויים 6%. לתשומת לבכם עובד שיש לו קופת פנסיה ממעביד קודם זכאי לביטוח מיום עבודתו הראשון.

דרשו את הזכויות הפנסיוניות המגיעות לכם!!!

החל מינואר 2017 עלה שכר המינימום ל-5,000 ₪, שכר מינימום לשעת עבודה 26.88 ₪

מספר ימי החופשה עלה ל-12 יום בשנה (לעובדים חמשה ימי עבודה בשבוע)

דמי לידה לעצמאיות

בעקבות שינוי חקיקה שניכנס לתוקף החל משנת 2017 וחל רטרואקטיבי החל מה-27/4/2016 יחושבו דמי הלידה עפ"י שלושת החודשים שקדמו ללידה או שלושת החודשים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת – לפי הגבוה מביניהן.

חישוב זה בא להתחשב בעובדה שנשים רבות מצמצמות את הפעילות בתקופת ההיריון או שהן מאריכות את חופשת הלידה עקב הקושי לחזור לעבוד באופן סדיר, וכתוצאה מכך ההכנסה השנתית בשנת הלידה נמוכה מההכנסה בשנים רגילות באופן משמעותי, דבר שיגרום להפחתה ממשית בדמי הלידה שיקבלו.

החישוב יבוצע באופן אוטומטי ע"י ביטוח לאומי לאחר שיוגשו השומות לשנת המס 2016.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לריקי כוכב- יועצת מס וחשבונאית,

052-8271268, ri2003@013.net.il

הוצאות עסקיות מוכרות (רשימה חלקית)

 1. אחזקת טלפון סלולארי: הוצאות אחזקת טלפון סלולארי יוכרו במלואם מלבד סכום של 1,260₪ לשנה אותו יש לתאם (להפחית מסך ההוצאה). לעניין מע"מ מוכר רק 2/3 מהמע"מ בחשבונית.
 2. הוצאות טלפון בבית המגורים: הוצאות קו הטלפון הביתי יוכרו: אם הוצ' הטלפון עד לסכום של 23,900 ש" לשנה יוכר סכום של 80% מההוצאה או החלק העולה על 2,400 ₪ לפי הנמוך שביניהם. אם הוצאות הטלפון עולות על 23,900 ₪ לשנה יוכר חלק ההוצאה שמעל 4,800 ₪. הוצ' שיחות לחו"ל – יוכרו במלואם אם הם לצורך ייצור הכנסה. ולכן יש לערוך רישום מדויק. הוצאות גלישה באינטרנט – מוכר כהוצאה של העסק. במידה ולעסק קו טלפון נפרד – יוכרו ההוצאות במלואן.
 3. מתנות ושי ללקוחות וספקים: מתנות לספקים ולקוחות יוכרו עד לסכום של 210 ₪ לשנה עבור כל אחד מהם. יש לצרף רשימה מסודרת של הספקים/לקוחות שקיבלו את המתנה.
 4. כיבודים: הוצאות כיבוד קל – שתייה קרה, חמה, עוגיות וכד' במקום העיסוק – יוכרו בשיעור של 80%. הוצאות בגין ארוחות עסקיות – אינן מוכרות

אירוח אורחים מחו"ל – ארוחות במסעדות ובעסק מוכרות, אם הן סבירות ונוהל לגביהן רישום מדויק – שם האורח, מטרת הביקור, מספר ימי השהייה וכד'.

 1. הוצאות ביגוד: ביגוד שנועד לצורכי העבודה בלבד וניתן לזהות אותו באופן בולט – לדוג' מודפס לוגו החברה, או שקיימת חובה ללבוש את הבגד במהלך יום העבודה.
 2. תרומות למוסדות ציבור :תרומות למוסד מוכר בסכום מינימאלי של 190 ₪ לשנה יותר בגינם זיכוי (הנחה במס) בשיעור של 35%.
 3. שכר טרחה ליועץ מס, רואה חשבון, עו"ד או יועץ פנסיוני: הוצאות שכר טרחה ליועץ מס ואו רואה חשבון עבור הכנת דוחות שנתיים או יעוץ עסקי יוכרו במלואם.

הוצאות שכר טרחה לעו"ד עבור עריכת חוזים או עבור ייעוץ הקשור בעסק יוכרו במלואם. הוצאות יעוץ עם יועץ פנסיוני בדבר אפיקי השקעה פנסיוניים – תותר במלואה.

 1. הוצאות אחזקת רכב: משנת 2008 ואילך יוכרו מינימום 45% מסך הוצאות הרכב. לא לשכוח לכלול בהוצאות את הוצאות ביטוחי הרכב – חובה, מקיף ורישיון רכב, כבישי אגרה, פנגו, סלופארק, תיקוני רכב במוסך וכד'. חובה לציין מד קומ"ש בסוף השנה. לעניין מע"מ יוכר 2/3 מע"מ . הוצאות מע"מ בגין רכישת רכב – אינן ניתנות לקיזוז – מלבד מע"מ בגין רכישת משאית, אופנוע, רכב להובלת נוסעים או רכב ללימוד נהיגה. הוצאות מע"מ על ליסינג או שכירת רכב – אינן ניתנות לקיזוז
 2. דמי שכירות: שכירות משרד או חנות יוכרו במלואם. כאשר העסק מתנהל מהבית ניתן לדרוש חלק מהוצאות שכר הדירה בחלק היחסי המשמש את המשרד רק אם המשכיר מדווח על אותו החלק כהכנסה מהשכרת עסק.
 3. הוצאות אחזקת הבית: יוכרו באופן יחסי לשטח העסקי בדירת המגורים. דהיינו הוצ' חשמל, ארנונה, ועד בית, חומרי ניקוי וכד' כל זאת תחת התנאי שהוצאות אלו משמשות להפקת הכנסה.
 4. הוצאות נסיעה עסקית לחו"ל: ש למלא דו"ח נסיעה המפרט את מועדי השהייה בחו"ל מספר הנוסעים ומטרת הנסיעה – לדוגמא : עבודה בחו"ל, תערוכה, הזמנה להרצאה, השתלמות מקצועית וכד'. הוצאות יוכרו בהתאם לתקנות מס הכנסה המפורסמות מידי שנה.

12.הפקדה לקרן השתלמות : הפקדה לקרן השתלמות עד לגובה של 4.5% מההכנסה החייבת. סכום הפקדה מכסימלי בשנת 2017 הוא 11,700 ₪.

 1. תשלומי ביטוח לאומי: תשלומי הביטוח הלאומי בלבד ללא מס הבריאות מוכרים בשיעור של 52%. במידה ונתקבל החזר מהביטוח הלאומי הסכום בשיעור של 52% ייחשב כהכנסה באותה השנה שבה נתקבל.
 2. ביטוח חיים: תשלומים בגין ביטוח חיים עבורכם ועבור בני משפחתכם מזכה בהנחה בתשלום המס השנתי.

תשלומים בגין ביטוח בריאות – אינם מוכרים

 1. רכישת ציוד וריהוט עסקי: רכישת ציוד וריהוט אשר נרכשו לקטע העסקי בדירת המגורים. הוצאות הרכישה ידרשו כהוצאות פחת עפ"י תקנות הפחת. הוצאות רכישת צורכי משרד יוכרו במלואם.

16.ביטוח אובדן כושר עבודה: תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובד עצמאי יוכרו כולם כהוצאה מוכרת לצורכי העסק. תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה של עובד שכיר ששולמו על ידו יוכרו גם הם בעת הגשת דוח שנתי. הכנסות המתקבלות מפוליסה שכזו מהוות הכנסה חייבת במס – לתשומת לבכם !!

 1. הפרשות לפנסיה: הפקדה לפנסיה סכום הפקדה מכסימלי בשנת 2017 הוא 34,450 ₪.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לריקי כוכב- יועצת מס וחשבונאית,

052-8271268, ri2003@013.net.il